Child pages
  • 13. IR fjernkontroll

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi har lagt ut et bibliotek under PLabLib1. Se forøvrig side om bibliotek til Arduino for mer informasjon. Alle eksemplene våre bruker dette biblioteket, og ligger i biblioteket vårt:

...

Alle eksemplene kobler til fjerkontrollenheten likt. Tilkobling med flest enheter vist (SoundTest).

Image Added Image Added

Eksterne kilder

Det finnes nok flere biblioteker som kan brukes for å forenkle bruk, og flere instructables som forklarer bruk. Her legger vi med link til ett bibliotek og ett par steder du kan gå videre fra

...