Child pages
  • Laste opp filer til hjemmeområdet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det finnes flere måter å gjøre dette på. Vi nevner tre måter herlaste opp filer til hjemmeområdet på NTNU på. Hjemmeområdet ditt blir synlig på http://folk.ntnu.no/[BRUKERNAVN] (har du en index.html vil den komme opp her).

Vi nevner tre måter å koble seg opp på her. Se forøvrig om appen vår for info om hvorfor du trenger det i programmeringslab.

Nettverksmappe

Legg til mappen som nettverksmappe. Fordrer at du enten sitter på NTNU nettverket eller har en vpn tilkobling til NTNU sine servere. Før vi rekker å skrive det opp selv, kan framgangsmåte for å koble til finnes her. Velg det systemet du sitter på under "grafisk". Vi anbefaler denne metoden.

Filoverføringsklient

Skaff deg en filoverføringsklient, utvikle koden lokalt og last den opp. Her finnes det nok mange mulige klienter, men vi kan si FileZilla iallefall virker. Enkel tilkobling er å bruke samme server som med ssh (login.stud.ntnu.no) via sftp (ssh) protokoll. Denne metoden er også bra. Fungerer like bra om du sitter på NTNU nettverk eller hjemme.

Hjemmesideområdet ditt på NTNU kan finnes ved å navigere deg inn i public_html (som er en snarvei til /web/folk/[BRUKERNAVN]).

SSH bash (anbefales ikke)

ssh deg inn til login.stud.ntnu.no og skriv koden direkte der. Sitter du på en Windows maskin kan du bruke et program som PuTTY. Vi anbefaler ikke dette.

Hjemmesideområdet ditt på NTNU kan finnes ved å navigere deg inn i public_html (som er en snarvei til /web/folk/[BRUKERNAVN]).