Child pages
  • 2. Gruppe-kit

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kitene dere får er pakket i en brun pappeskehvit eske som er litt større enn student-kitet. I motsetning til de personlige kitene er disse NTNU sin eiendom, og skal leveres tilbake ved emnets slutt.

Image Removed 

Innhold i kit

Batteriene som skulle vært med i de første kitene er vedlagt. Det er fem i pakken, en til hver av dere. I tillegg er det låser for å låse inn gruppekit vedlagt. Per nå er låsene på skapene feil, men de skal skiftes ut så raskt vi får det til.

...