Child pages
  • 4. 1602A LCD display

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Datablad (pdf)

1602A LCD display kan vise 16 karakterer bokstaver i bredden, på to linjer. 

Tutorial fra Adafruit som viser hvordan displayet kan brukes med Arduino

Eksempelkode ligger også i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/12.LCD/HelloWorld. Oppkoblingen kan du se til høyre.

LCD display og port expander

For å kunne bruke LCD displayet sammen med en port expander har vi lagt ut et eget bibliotek. PLabLiquidCrystal som er direkte avhengig av at du også har installert PLabMCP23008. Dette er nesten umodifisert fra Adafruit Adafruit-MCP23008-library versjon 1.0.1. Alt du trenger ligger tilgjengelig i biblioteket vårt.

Da det er en eller to ledige porter på port expanderen har vi valgt å gjøre disse tilgjengelig via de fire funksjonene som finnes tilsvarende i MCP23008 biblioteket:

  • void PLabLiquidCrystal::pinMode(uint8_t p, uint8_t d) - Fungerer likt som Arduino pinMode.
  • void PLabLiquidCrystal::digitalWrite(uint8_t p, uint8_t d) - Fungerer likt som Arduino digitalWrite.
  • void PLabLiquidCrystal::pullUp(uint8_t p, uint8_t d) - Fungerer likt som MCP23008 pullUp.
  • uint8_t PLabLiquidCrystal::digitalRead(uint8_t p) - Fungerer likt som Arduino digitalRead.

I biblioteket vårt ligger det også et eksempel, PLabExamples/examples/12.LCD/PortExpander_HelloWorld. Dette eksempelet skriver ut "hello, world!" til displayet og antall sekunder siden det startet. I tillegg demonstrerer det hvordan du kan bruke en ledig port på port expanderen til å blinke en LED.

Oppkobling: