Child pages
  • 6. Akselerometer ADXL335B

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Datablad (pdf)

 

ADXL335 er et 3-akset akselerometer som gir analogt utsignal i form av en spenning. Et signal for hver av aksene X, Y og Z. Det måler statisk akselerasjon (gravitasjon) og dynamisk akselerasjon i form av endring av hastighet. Måleområdet er ±3g.

 

Guide til analoge akselerometere hos Adafruit.

 

Vi har lagd eksempler på bruk av akselerometeret. Hvis føttene på breadboardvisningen er ulik føttene på sensoren din, er dette fordi vi har brukt komponenter fra en annen produsent når vi lagde skjema. Føttene med samme navn vil uansett gjøre det samme.

PrintRaw

Koden finner du i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/09.Accelerometer/PrintRaw.

Oppkobling kan du gjøre som dette:

Image Added Image Added

Sound

Koden finner du i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/09.Accelerometer/Sound.

Oppkobling kan du gjøre som dette:

Image Added Image Added

SoundPlusTouch

Koden finner du i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/09.Accelerometer/SoundPlusTouch.

Oppkobling kan du gjøre som dette:

Image Added