Child pages
  • 1. Generelt om sensorer og trykknapper

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Når du kobler opp og prøver dette eksempelet, kan det skje når du trykker på knappen at du får flere linjer utskrift. Dette er et kjent fenomen, og kan ganske enkelt forhindres. Det er en tutorial på Arduino sine hjemmesider som omhandler nettopp dette.

Koden kan finnes på GitHub kontoen vår, under Examples/ButtonExample.