Child pages
  • 1. Generelt om sensorer og trykknapper

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sensorer er innretninger som kan gi Arduino signal om en tilstand i den fysiske verden. For eksempel en temperatursensor. Vi har allerede snakket om noen typer sensorer: brytere og potmetere. Vi , men vi skal også si litt mer om brytere her. Vi kan dele sensorer inn i to hovedgrupper:

...