Child pages
  • Nyheter og bilder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gallery
columns5
titleRektorene

Pressebilder til fri benyttelse: Rektorene for de fem institusjonene som diskuterer samarbeid er f.v. Jørn Wroldsen (HiG), Marianne Synnes (HiÅ), Helge Klungland (HiST), Arne Erik Holdø (HiN) og Gunnar Bovim (NTNU). Klikk på bildene for å laste ned høyoppløselige versjoner.
Foto: Gunnar Kåre Hansen, NTNU Kommunikasjonsavdelingen 

...