Child pages
 • 3. Buzzere

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Buzzere er lydkilder. Eller høytalere om du vil. De er ganske enkle. Det er verdt å merke seg at de vi har pluss og minus. Kobler du minus til jord, er pluss den du sender signal inn på.

Det er også en god ide å plassere en 220 ohm motstand i serie med dem. Det gir deg garanti om at du aldri sprenger (ødelegger) utgangen på Arduinoen.

...

Code Block
languagecpp
titleBuzzer eksempel
linenumberstrue
// Pinnen vi spiller på
const int soundPin = 8;
const int toneLength = 500;

void setup() {
}

void loop() {
 // tone gir en frekvens på pinnen som er gitt. Tallet er frekvensen (440 Hz er kammertonen, A4).
 // Merk, det siste argumentet, tonelengde, er valgfritt.
 tone(soundPin, 440, toneLength);
 delay(toneLength);
 delay(toneLength);
 
 tone(soundPin, 1000, toneLength);
 delay(toneLength);

 tone(soundPin, 2000, toneLength);
 delay(toneLength);
 
 tone(soundPin, 2500, toneLength);
 delay(toneLength);
}

Koden kan finnes på github kontoen vår, under Examples/BuzzerExample.

...

Det er godt mulig at det går bra uten, men det skader ikke å legge til motstanden. Jo større motstanden er, jo lavere blir volumet.

Vi har lagd fire enkle eksempler som ligger i biblioteket. Tre av dem lager lyd med det Arduinos innebygde Tone bibliotek. Flere eksempler kan finnes

...

Arduinos tutorial

...

 om dette biblioteket.

...

 Det er også fullt mulig å lage lyd ved å generere firkantpulser selv. Vi har ett eksempel på dette i eksemplene i biblioteket vårt

...

.

SingleBuzz ligger i PLabExamples/examples/03.AnalogBuzzers/SingleBuzz. Dette er det enkleste eksempelet. Det spiller bare en tone

Continous ligger i PLabExamples/examples/03.AnalogBuzzers/Continous

...

Vi har også to andre eksempler i biblioteket som bruker Tone, NoteDuration og NoteFrequency. Alle disse tre eksemplene kobles opp slik:

Image Removed Image Removed

...

. Dette eksempelet viser hvordan du kan generere lyd selv. Frekvensen bestemmes av en analog input.

NoteDuration ligger i PLabExamples/examples/03.AnalogBuzzers/NoteDuration. Dette eksempelet bestemmer lengden på tonen basert på en analog input.

NoteFrequency ligger i PLabExamples/examples/03.AnalogBuzzers/NoteFrequency. Dette eksempelet bestemmer frekvensen på tonen basert på en analog input.

Oppkobling SingleBuzz:

 

Image Added Koblingsskjema: Image Added

Kretsen koblet opp. Buzzeren dere ser litt anderledes ut, men oppkoblingen er lik. Den røde ledningen til buzzeren her er den foten som står under '+' tegnet hos dere.

Image Removed

...

Oppkobling tre øvrige eksempler:

Image Added Image Added