Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UkeLærerFoilerInnholdLast ned vedleggTilbakemeldinger
35Orakelet Orakelkontoret stiller med info om IT på NTNU og
hjelp til installasjon av Python og oppsett på egen maskin.
Ta med egen PC. 
36 

ovingsforelesning1

Introduksjon. Praktisk informasjon. Litt Øving 1 oppgaver 

vegahel(at)stud.ntnu.no

olemagnp(at)stud.ntnu.no

37 ovingsforelesning2Øving 2: If-setninger forelesning2_kode

vegahel(at)stud.ntnu.no

olemagnp(at)stud.ntnu.no

38  Øving 3: For- og whileløkker.oppgaver3 
39  Øving 5: Funksjoneroppgaver4 
40  Auditorieøving  
41  Øving 6: Lister (og funksjoner)oppgaver6 
42  Øving 7: Strenger, lister, og funksjoneroppgaver7 
43  Øving 9: Dictionaries, sets, og exceptionsoppgaver9 
44  Auditorieøving  
45  Øving 10: Rekursjon, sudoku oppgaveroppgaver10 
      

...