Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
ITGK - Matlab - Meny
ITGK - Matlab - Meny


Matlab-søk:

Search Box

Bla ned til Matlab for å hoppe over teori-foilene. Linken til "pensum" i menyen fungerer ikke, men pensum er listet opp helt nederst på siden. 


Teori

Include Page
itgk:Teori-Forelesninger
itgk:Teori-Forelesninger

Matlab

Merk: Disse foilene er fra 2017. Nye foiler fra årets forelesninger lastes kun opp på Blackboard.

UkeFoiler AC+RSInnholdLast ned vedleggTilbakemelding
35

Uke35_1 FagInfo
Uke35_2 IKT_Intro
Uke35_3 Intro_Matlab1

Oversikt over faget
Intro IKT
Intro Programmering

Orakel-foiler fra Øvingsforelesningen første uke [pdf]

sirkelscript_forste.m

Uke 35
36

Uke36_Matlab-1.pdf
Uke36_Matlab-2.pdf

Kap 2-3: lister og tabeller, Script, Innputt/Utputt, Funksjoner (innebygde)
Funksjoner (lage egne), plotting, Matlab-script, Innputt og utputt
Matlabfiler-1-2.zipUke 36
37Uke37_Matlab_3.pdfKap 3.7 + 1.6 + 4.1-3. Mer om funksjoner. Logiske betingelser, betinget programutførelse (valg)

uke37_Matlabfiler3.zip

Uke 37
38Uke38_Matlab_4-kap4-5.pdfBetinget programutførelse (valg: IF og SWITCH) og løkker (FOR)uke38_valg.zipUke 38
39Uke39_Matlab_5-6-kap5.pdfLøkker: for og while. Algoritmeformulering.Matlabfiler-5-6.zipUke 39
40Uke40-Matlab_6-7-kap5.pdfProblemløsning (faktorisering) og vektoriseringuke40_Matlabfiler-7.zipUke 40
41

Uke41-Matlab_8-kap6.pdf

Programmer, mer om funksjoner, feilsøkinguke41_Matlabfiler-8.zipUke 41
42Uke42-Matlab-9-kap7.pdfStrenger og strenghåndtering. Innebygde funksjoner.

Uke42-tekststrenger.zip

Uke 42
43Uke43-Matlab10-kap8.pdfCellArray, Struct, Programmeringseksempler Uke 43
44Uke44-Matlab-11-kap9.pdfEnkel Filbehandling, og generell filbehandlingUke44_FilbehandlingOgLittTilEksempler.zipUke 44
45uke-45-matlab-12-Kap10.5.pdfRekursjon, kap 10.5Uke45_FunksjonerRekursjon.zipUke 45
46uke-46-matlab-13-kap12.pdfMatlab 12.3 og 12.5. Sortering og søkUke 46_sortOgSok.zipUke 46
47

Uke-47-Matlab-14.pdf
Uke47-Teori Oppsummering_1av2.pdf

Filbehandling, Datastrukturer, 2-dimensjonale tabeller (bilder). Programmeringsoversikt.
Teori-oversikt 1:2

uke47_eksempel_matlabfiler.zip

Uke 47
48

Uke48-Avslutning.pdf

Eksamenstips. Teori-oversikt 2:2.

Bruk Piazza.com

Uke 48


Pensum: 

Fellespensum

Alle foilere, øvinger og løsningsforslag er pensum.

...

 • Kapittel 1: Introduction to MATLAB
 • Kapittel 2: Vectors and Matrices
 • Kapittel 3: Introduction to MATLAB Programming
 • Kapittel 4: Selection Statements 
 • Kapittel 5: Loop Statements and Vectorizing Code 
 • Kapittel 6: MATLAB Programs
 • Kapittel 7: String Manipulation 
 • Kapittel 8: Data Structures: Cell Arrays and Structures 
 • Kapittel 9: Advanced File Input and Output
  • 9.1 (in Third edition) or 9 or 9.3(Fourth edition)
   Lower---level file i/o functions 
 • Kapittel 10: Advanced Functions
  • Third edition
   • 10.1 Anonymous functions
   • 10.2 Uses of function handles 
   • 10.5 Recursive functions
  • Fourth edition
   • 10.3, 10.4 and 10.5.
 • Sorting and Searching
  • Third Edition
   Kapittel 12: Basic Statistics, Sets, Sorting, and Indexing 
   • 12.3: Sorting
   • 12.5: Searching
  • Fourth Edition
    

 

Matlab

Merk: Disse foilene er fra 2017. Nye foiler fra årets forelesninger lastes kun opp på Blackboard.

...

Uke35_1 FagInfo
Uke35_2 IKT_Intro
Uke35_3 Intro_Matlab1

...

Oversikt over faget
Intro IKT
Intro Programmering

...

Orakel-foiler fra Øvingsforelesningen første uke [pdf]

sirkelscript_forste.m

...

Uke36_Matlab-1.pdf
Uke36_Matlab-2.pdf

...

uke37_Matlabfiler3.zip

...

Uke41-Matlab_8-kap6.pdf

...

Uke42-tekststrenger.zip

...


...

  •  

...

Uke-47-Matlab-14.pdf
Uke47-Teori Oppsummering_1av2.pdf

...

Filbehandling, Datastrukturer, 2-dimensjonale tabeller (bilder). Programmeringsoversikt.
Teori-oversikt 1:2

...

uke47_eksempel_matlabfiler.zip

...

Uke48-Avslutning.pdf

...

Eksamenstips. Teori-oversikt 2:2.

...

Bruk Piazza.com

...