Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For tilgang til TDT4105 - Matlab klikk her. 


Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamenssett i TDT4110 Python.