Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forskjeller

Det er to helt forskjellige teknologier. Så kanskje kan man si at for praktiske hensyn er den største likheten navnet.

...

En annen viktig forskjell er at vanlig bluetooth er rett fram å få til å fungere på Android, noe som ikke går med iOS.

Bluetooth

Vi bruker noen enheter som baserer seg på HC-06. For spesielt interesserte, kan datablad kan finnes her, eller søkes opp på nett. Vi har valgt disse siden de kun trenger to digitale inn/utganger for å virke. De fungerer greit med Android og datamaskiner, men ikke for iOS, se under.

...

Navnet til enheten kan endres med AT kommandoer (se under).

iOS og seriell bluetooth

Dessverre er det slik at Apple ikke støtter seriell bluetooth protokoll for alle enheter. For å få til det med iOS må det være en ekstra chip tilgjengelig, noe som ikke er sannsynlig å gjøre i et slikt kurs som dette.

Så, til dere som vil bruke iOS, må dere bruke BLE enheter. Vi har fått inn slike, men de er ikke utdelt enda (de kom inn etter robotene var begynt utdelt).

Bluetooth 4.0 - Low Energy (BLE)

Bluetooth 4.0 (BLE) er en ganske annen teknologi enn vanlig bluetooth. En veldig stor endring er at du ikke trenger å pare to enheter før de kommuniserer. Vi skal ikke gå så veldig i detalj på hvordan dette henger sammen, men kan nevne at teknisk sett baserer teknologien seg på adresserte tjenester med adresserte beskrivere du kan lese og skrive til.

...

HM-10 og HM-11 Datasheet

Bluefruit

AT kommandoer

AT kommandoer er kommandoer du kan sende til bluetooth enheten for at den skal endre oppførsel på en eller annen måte. De er tekststrenger du sender til bluetooth enheten. De kjennetegnes ved at de starter med "AT".

Formatet på AT kommandoene, hvilke som gjør hva og hvordan de skrives, er forskjellig fra type til type.

Kommandomodus

For å komme i kommandomodus, så du får sendt kommandoer må du på noen enheter gjøre spesielle handlinger. Her er en rask oversikt over relevante enheter:

  • HM-10: Er som standard i kommandomodus når den ikke er tilkoblet en annen enhet. Når den er tilkoblet vil kommandoen bli sendt til den andre enheten som en melding.
  • HC-06: Er som standard i kommandomodus når den ikke er tilkoblet en annen enhet. Når den er tilkoblet vil kommandoen bli sendt til den andre enheten som en melding.
  • HC-05: Før spenning settes på VCC må KEY settes høy. Hold KEY høy så lenge enheten er på. Enheten blir i kommandomodus til enheten blir startet på nytt ved å stoppe strømtilgang. Hastighet på UART forbindelse i kommandomodus er alltid 38400 bps.

Støttede kommandoer

Forskjellige enheter støtter forskjellige AT kommandoer. Formatet på AT kommandoene er også ulik. En rask oversikt for eksterne kilder følger her:

...