Child pages
  • 2. Lyssensor

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En fotomotstand er en liten dings der motstanden varierer etter hvor mye lys den blir eksponert for. Motstanden kan variere over et stort område fra rundt 1  kiloΩ når den blir eksponert for sterkt lys, og opp til et flere megaΩ når den er i totalt mørke. Området varierer mye mellom forskjellige typer fotomotastander.

For å bruke en fotomotstand kobler du den gjerne opp i serie med en 10kΩ motstand slik:

 

 

 

 

Kode ligger i biblioteket vårt PLabExamples/examples/07.OtherSensors/LightDependentResistor, men kan også sees her:

Code Block
languagecpp
titlefotomotstand_test
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
  Serial.println(analogRead(A0));
  delay(300);
}