Child pages
  • Første møte med Rune

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sjekke litt opp om brukerundersøkelser. TDT39 Empiriske studier IT.

Hvor nyskapende? Ingen har kommet i mål foreløpig, så mye kan bygges videre på.

Vi burde lage spørsmål vi kan stille folk som tar bussen/trikken.

Spørreundersøkelser er flott, men hvor vil vi hen med det? Eget bidrag!

Demo av Nora, Bussorakelet på telefon 
https://www.ntnu.no/wiki/display/FUIROS/TaleTUC+telephone+server
Hun kjører på en server (orwell.idi.ntnu.no)
Microsoft Speach API brukes
Login på putty som brage3.idi.ntnu.no
Dialogsystemet heter Buster


En ren implementeringsoppgave står til en B. Ingen forskning.

Burde produsere noe på høsten, som kan forskes på på våren. Forbedringer vil skje på våren. Prototype på høsten, et grunnlag som forbedres i masteroppgaven. Finne på noe nytt som ikke ble gjort før jul.