Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Here are other templates for Computer Science (AI) Masters: http://research.idi.ntnu.no/aimasters/files/

Below is will be a description of recent/ongoing student projects in FUIROS :

Espen Jacobsson, OsloTUC (espenja@stud.ntnu.no) 

Vil utvide BusTUC fra et en-by system til et portabelt system.

Sofia Nascimento Bakke (sofiabakke@gmail.com) og Ole Kristian Nakken (olekna@stud.ntnu.no)
Vil integrere BusTUC med kart, sanntids-info, GPS og annet, for å finne ut hvordan ruteopplysninger best kan distribueres.

Erling Wishman Eeg-Henriksen (eeghenri@stud.ntnu.no)

Vil integrere BusTUC med andre strukturerte data, for å finne ut hvordan opplysninger best kan distribueres vha. av en multi-modal datamaskin.

 

for 2015-2016

 

Andre Potensielle oppgaver:

  • Nærmeste busstopp, gangtid, og ruteopplysning derifra.