Child pages
 • -Utvidet samhandling

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
Table of Content Zone
locationtop
typeflat

Sammendrag av prosjektet


Prosjektet vil være underlagt/ en del av Program for Basis IT II.

Prosjektgruppe

PE: Håkon Alstad, STG: Ola Ervik, "repr. adm", "repr. vitenskapelige"

PL: Ole Einar Brækken

Arbeidsgruppe: Kenneth Salvesen, Morten Kvamme, Frode Vinje, Petter Lykken, Rune Salomonsen, Fredrik Kristensen

Integrering telefoni: Nils-Arild Grav, Kine Juberg, Terje Buseth

Målsetting

Basert på anbefalinger fra prosjekt "e-møter" og pilot ved IVT skal prosjektet "Utvidet samhandling" legge tilrette for muligheten å implementere utvidet samhandlingsfunksjonalitet til resten av NTNU.

Ny funksjonalitet som blir tilgjengelig er muligheten for:

 • lynmeldinger (presence)
 • "tilstedeværelse" (chat)
 • samtale med lyd/bilde
 • e-møter/konferanser (online-meeting)
 • deling/visning av programmer/filer

Alternativt for de enheter som ønsker det så kan man se på muligheten for å integrere telefoni-løsning.

Hvem berøres og involveres

Alle brukere ved NTNU kan benytte ny funksjonalitet.

Hva skal leveres
 • beskrivelse av funksjonalitet/tjeneste
 • veiledninger for installasjon og oppstart
 • veiledninger for bruk

 • verifisering og overlevering av løsning/ infrastruktur til produksjon
 • prosess for brukerhenvendelser
 • opplæring/kompetanse
 • dialog med lokal IT (institutt/fakultet) for "utrulling" og tilrettelegging for ny funksjonalitet (informasjon og bistand klient-sw)
Suksessfaktorer

Hvilke krav til suksess er satt?

Milepæler og framdrift
 • oppstart - uke 14
 • informasjon/veiledninger - sommer 2014
 • tekniske avklaringer - vår/høst 2014
 • opplæring
 • start dialog/utrulling lokalt - høst 2014

 

 

Include Page
SettAktivitetStatus
SettAktivitetStatus
Add label
labelsprosjekt,sammendrag