Child pages
  • Maskinkonfigurasjon - Windows

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
hiddentrue

Beskrivelse av tjenestene for Maskinkonfigurasjon - Windows

0. Innhold

Table of Contents

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Maskinkonfigurasjon - Windows er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om Maskinkonfigurasjon - Windows

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>