Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Har dere innspill og spørsmål dere vil ha svar på i plenum (på datasalen), med tanke på DAK og generell data, ta kontakt med Hildegunn og nn Nikolaj på en av følgende måter:

 

Hildegunn:

Epost: h.slotnaes@gmail.com

Telefon: 95949004

Nikolaj:

Epost: nikolaj.skybakmoen@gmail.com

Telefon: 45473452

 

FreDAK: Fredager på datasalen og når vi tar runder i salene mellom kl 10 - 12.

...