Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: RegTOpp-automaten er ikke lenger i bruk, alt blir behandlet som UTF-8 og svn er ikke lenger brukt for versjonkontroll i disse tilfellene

...

 1. Q: sp andersens veg 15. Ingen ruter! RS-120705
  1. Replace lerchendal_gård with lerkendal_gård
 2. N: buss fra elgesetergate for å være på dragvoll senest 10 . 23 på søndag .
  1. INGEN RUTER FUNNET! Selv om buss 66 kjører fra prof broch 1000 og kommer til dragvoll 1009
 3. Q: til Klæbu (fra Trondheim) etter 1745 lørdag
  1. Riktig avgang skal vistnok være 1808 og ikke 1750 (med overgang på CityCyd?)
  2. Avgangstidspunktet bør ikke være før ETTER-tidspunktet?
 4. Q: buss 94 til lade i morgen.
  1. CUTOFF!! A: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~{"transfer":"false","timeset":"false","departures" : [
  2. why? Dette virker på AtB, men på busstjener blir det trøbbel pga. Trond's JSON-koding... Men hvor?

RegTOpp-automaten

 1. regtopToBusTUC.VersionUpdate.java
  1. ÆØÅ (iso-8859-1 / UTF-8) håndteres ikke riktig ved generering av route_period.pl comments. (eksisterende utf-8 leses inn som iso-8859-1, og forandres til feil-kodet utf-8 før det lagres som utf-8 igjen)
  2. Det gjelder og version.pl og andre filer i db/tables
 2. manglende folder-rettigheter ved påfølgende svn-innsjekking skaper problemer
  satre@vm-6114:~$ lt /home/busstuc/busstuc/db/tables/r1601_130131/
  total 1800
  drwxrwxr-x 23 busstuc  busstuc    4096 feb.   1 16:42 ..
  -rw-r-r-  1 www-data www-data 165209 feb.   1 16:42 regbus.pl
  -rw-r-r-  1 www-data www-data 234493 feb.   1 16:42 regdep.pl
  -rw-r-r-  1 www-data www-data  74377 feb.   1 16:42 reghpl.pl
  -rw-r-r-  1 www-data www-data   2708 feb.   1 16:42 regdko.pl
  -rw-r-r-  1 www-data www-data  95922 feb.   1 16:42 regcomp.pl
  -rw-r-r-  1 www-data www-data 486352 feb.   1 16:42 regpas.pl
  drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 feb.   1 16:42 .
  -rw-r-r-  1 www-data www-data 760371 feb.   1 16:42 regcut.pl
  1. skulle vært
   satre@vm-6114:/home/busstuc/busstuc/db/tables/r1601_130131$ lt
   total 1800
   drwxrwxr-x 23 busstuc  busstuc    4096 feb.   1 16:42 ..
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data 165209 feb.   1 16:42 regbus.pl
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data 234493 feb.   1 16:42 regdep.pl
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data  74377 feb.   1 16:42 reghpl.pl
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data   2708 feb.   1 16:42 regdko.pl
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data  95922 feb.   1 16:42 regcomp.pl
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data 486352 feb.   1 16:42 regpas.pl
   drwxrwxr-x  2 www-data www-data   4096 feb.   1 16:42 .
   -rw-rw-r--  1 www-data www-data 760371 feb.   1 16:42 regcut.pl

Original Tagore Oracle

 1. Routes outdated 25.06.2012. Fixed RS-2012.07.04

...