Child pages
  • Sikkerhetskopiering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IT-avdelingen tar sikkerhetskopier av filer som er endret siden forrige backup, og kopiene resirkuleres etter 32 dager. Hver 28. dag tas full
backup, uavhengig av hvilke som er endret i perioden. Dette kalles månedsbackup, og disse oppbevares et halvt år. Hvert halvår tas en
månedskopi som oppbevares i fem år (Januar og juli). 

Ytterligere sikring:

Hvis man har behov for mer eller annen sikring enn det som ligger i de ulike tjenestenivåene, det være seg enten i form av hyppigere kopier
eller bruk av snapshot av filsystemet kan dette avtales særskilt.

...