Child pages
  • energy and enviromental design

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

(BACK)

skjekkliste

bakgrunnslesing

prosjekterings- og beregningsverktøy

energimerking

ventilasjon

webressurser

referanser

material

  • Ønsker man å finne klimagassregnskapet til et prosjekt i livssyklusperspektiv er klimagassregnskap et interessant verktøy.Utviklet av Statsbygg. Passord for studenter kan faes her.
  • miljøsertifisering av byggevarer  EPD (Environmental Product Declaration ) - mer her: http://www.epd-norge.no

vær og klima

lifecycle