Child pages
  • Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapper fra andre studier/institusjonerAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar
NTNUNTNU
DCST1001
DCSG1001
Infrastruktur: Grunnleggende ferdigheter7,5

INFT1001 IT-introduksjon og databaser (7,5 sp)
INFT1005 Datateknikk og operativsystem (7,5 sp)

3,75 sp av 7,5 sp
3,75 sp av 7,5 sp
29.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås
DCST1002
DCSG1002
Cybersikkerhet og teamarbeid7,5INFT2001 Informasjonssikkerhetsstyring (7,5 sp)7,5 sp2.9.20@GORIndividuell vurdering ved hvert tilfelle.
DCST1002
DCSG1002
Cybersikkerhet og teamarbeid7,5INFT1003 Webteknikker og teamarbeid (7,5 sp)
INFT1005 Datateknikk og operativsystem (7,5 sp)
3,75 sp av 7,5 sp
3,75 sp av 7,5 sp
29.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås

DCST1003 PROG1001

Grunnleggende programmering7,5INFT1002 Grunnleggende programmering (7,5 sp)7,5 sp 19.8.19 Godkjent av Erik Hjelmås

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
IT2805 Webtekonologi (7,5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5IT1501 Programmeringslab for Informatikk (7,5 sp)7,5@19.8.20 JEGodkjent av Atle Nes
DCST1006
DCSG1006
Datakommunikasjon og nettverk7,5INFT1007 Datakommunikasjon (7,5 sp)7,529.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås
DCST1006Datakommunikasjon og nettverk7,5TTM4100 Kommunikasjon – tjenester og nett (7,5 sp)7,5@21.8.21
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (7,5 sp)
TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 SP)

3 sp av 7,5 sp
4,5sp av 7,5sp
13.8.19 @LEO

Resten av TIØ4258 og TIØ4250 kan om ønskelig brukes som valgemne i BDIGSEC.

(IØ2000 og ett valgemne er også innpasset av TIØ4250 og TIØ4252).

@GOR

DCST1007
PROG1003
Objektorientert programmering7,5INFT1006 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp29.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp12.2.20 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering (10 sp)7,5 sp av 10 sp24.1.23 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
DCST1004Matematikk for informatikk7,5TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)7,5 sp2.9.20@IIGodkjent av faglærer HJR
DCST1004Matematikk for informatikk7,5MA0301 Elementær diskret matematikk (7,5 sp)7,5 sp19.1.23MA0301 Mangler tallteori og lineæralgebra (ca 1/3 av DCST1004), men kan godkjenne emnet i enkelttilfeller.
DCST1004Matematikk for informatikk7,5REA1101 Matematikk for informatikkfag (10 sp)7,5 sp8.9.22 Godkjent av Andrey Chesnokov
DCST1008Systemutvikling7,5TDT4140 Programvareutvikling (7,5 sp)7,5 sp23.8.21Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC)

Valgbare emner 1 + 2 (5 + 5 sp)10REA1131 Grunnleggende Matematikk og statistikk (10 sp)10 sp 12.9.19Godkjent av GOR (ITBAINFODR)

Valgbart emne7,5FVP1010 Introduksjon til film- og videoproduksjon (15 sp)7,5 sp av 15 sp9.12.22Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC). Godkjennes som ett valgemne (7,5 sp), og kun ett i samme fagområde.

Valgbart emne7,5 IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis, 7,5 sp7,5 sp17.11.21Godkjent av Geir Ove. Valgemne for BDIGSEC-Gjøvik, men kan også godkjennes i Trondheim dersom student får ta emnet for Gjøvik.

Valgbart emne7,5INFT1004 Økonomisk styring og regnskap (7,5 sp)7,5 sp29.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås

Valgbart emne7,5INFT1008 Datastøttet samhandling (7,5 sp)7,5 sp29.7.21 Godkjent av Erik Hjelmås

Valgbart emne7,5IT1604 Digitalt samfunn (7,5 sp)7,5 sp18.8.21Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5MFEL1010Innføring i medisin for ikke-medisinere, 7,5 sp7,5 sp3.2.22 @JK og @GORAntar MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter også kan godkjennes (K-emne siving)

Valgbart emne7,5TDT4258 Maskinnær programmering (7,5 sp)7,5 sp1.12.22 @JKGodkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5TDT4259 Datamaskinprosjekt (7,5 sp)7,5 sp1.12.22 @JKGodkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift (7,5 sp)7,5 sp20.12.21Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5TTM4105 Aksess- og transportnett7,5 sp189.1.23 @JKGodkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet (7,5 sp)7,5 sp23.8.21Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC)

Valgbart emne
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system (7,5 sp)7,5 sp29.5.2020Godkjent av GOR (BDIGSEC)

Valgbart emne7,5TTM4195 Blokkjede-teknologier og kryptovalutaer, 7,5 sp7,5 sp4.2.22 @JKGodkjent som valgemne for DIGSEC

Valgbart emne7,5ØKO1001 Ledelse, 7,5 sp7,5 sp29.11.21 @JKØKO1001 er områdeemne for andre studier. Godkjennes som valgemne for DIGSEC.
DCST2002Webutvikling7,5IT2810 Webutvikling7,5 sp16.8.22 @OCEBI
IØ2000IØ2000 Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis?7,5ELE 3701 Innovation and Entreprenouship, 7,5 sp7,5 sp11.8.22 @JKGodkjent for områdeemne DIGSEC.

Valgbart emne
BST 2531 Prosjektledelse, 15 sp15 sp11.8.22 @JKGodkjent som valgemne for DIGSEC
Høgskulen Kristiania


DSCT1003
INFT1002
Grunnleggende programmering7,5PGR102 Introduksjon til programmering (7,5 sp)7,5 sp@LEO19.08.21
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering på grunnlag7,5PGR103 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp@LEO19.08.21Høgskolen i Molde

Valgbart emne7,5LOG505N Innkjøpsledelse og forhandling (7,5 sp)7,5 sp@JK 5.7.22Høgskolen i Østfold
INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5ITF10611 Objektorientert programmering (10 sp)7,5 sp av 10 sp19.1.2023Godkjent av Atle NesNord Universitet
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5- OAL131 Økonomisk styring og regnskap, 12 sp
- OAL120 Prosjektledelse, 6 sp
- OAL100 Organisasjon og ledelse, 12 sp
2,5 sp av 12 sp
2,5 sp av 6 sp
2,5 sp av 12 sp
1.6.23 @Roger SørheimKomm fra RS: med både prosjektledelse, org og ledelse og økonomi kan det gi grunnlag for fritak for IØ2000. Dette ut fra en helhetsvurdering (altså at det er elementer i fagene som tilsammen dekker IØ2000).Norges Handelshøyskole

Valgbart emne7,5

SOL1 Psykologi og ledelse, 7,5 sp


7,5 sp19.11.21 @JK

Valgbart emne
MET4 Empiriske Metoder, 7,5 sp7,5 sp19.11.21 @JK

Valgbart emne
MET2 Statistikk for økonomer, 7,5 sp7,5 sp19.11.21 @JKOsloMet
DCST1003Grunnleggende programmering7,5DAPE1400 Programmering, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
DCST1006Datakommunikasjon og nettverk7,5DATA2410 Datanettverk og skytjenester, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
DCST1007Objektorientert programmering7,5DATA1600 Programutvikling, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
DCST1008Systemutvikling7,5DAFE2200 Systemutvikling, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
DCST2002Webutvikling7,5DAFE1200 Webutvikling og inkluderende design, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
IDATT2103Databaser7,5DATA1500 Databaser, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR
IDATT2202Operativsystemer7,5DATA2500 Operativsystemer, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GOR

Valgemne (IDATT2101 Algoritmer og datastrukturer)7,5DATS2300 Algoritmer og datastrukturer, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GORBDIGSEC

Valgemne (MA0001 Brukerkurs i matematikk A)7,5DAFE1000 Matte 1000, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GORBDIGSEC

Valgemne (ISTT1003 Statistikk)7,5DAFE2000 Matte 2000 med statistikk, 10 sp7,5 av 10 sp23.8.22 @GORBDIGSEC


UIBUniversitetet i Bergen
STAT101Elementær statistikk  10 Valgbart emne (7,5 sp - i stedet for Statistikk/ITIL)) 7,5 sp 8.1.20 Godkjent av GOR (ITBAINFODR)


UiOUniversitetet i Oslo
DCST1003
DCST1007
Grunnleggende programmering
Objektorientert programmering
7,5
7,5
IN1000 Innføring i objektorientert programmering (10 sp)
IN1010 Objektorientert programmering (10 sp)
7,5 av 10 sp
7,5 av 10 sp
23.8.21Godkjent av GOR (BDIGSEC)
DCST1007Objektorientert programmering7,5IN1000 Introduksjon i objektorientert programmering (10 sp)7,5 sp 21.8.19 @JE
DCST1004

Matematikk for informatikk eller som valgemne.

7,5IN 1150 Logiske Metoder, 10 sp7,5 sp av 10 sp@DOK 6.12.22Overlapper med ca 5 sp ifølge Dag Olav. 6.12.22. USN

Universitetet i Sørøst-Norge


 EXP-M1100 Ex.phil - Philosophy and Ecophilosophy 15 EXP03000 Examen philosphicum (7,5 sp) 7,5 sp 20.1.20 Godkjent av GOR
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5

6108N Programmering i Java (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO


UiT

Universitetet i Tromsø
DCST1003
INFT1002
Grunnleggende programmering7,5INF1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis (Områdeemne)7,5

BED-2003 Foretaksstrategi (10 sp)

7,5 sp av 10 sp16.2.23

Godkjent av faglærer Roger Sørheim. (II).

DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5INF1400 Objektorientert programmering (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEOUniversity of Glasgow
Valgemne

MATHS 2004 Mathematics 2B: Linear Algebra (5 ECTS)5 sp
Godkjent av GOR 29.5.23
Valgemne

MATHS 2006 Mathematics 2D: Topics In Linear Algebra And Calculus (5 ECTS)5 sp
Godkjent av GOR 29.5.23
Valgemne

PHYS 2001 Physics 2 (30 ECTS)5 sp (av 30 sp)
Godkjent av GOR 29.5.23

...