Child pages
  • Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapper fra andre studier/institusjonerAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar
NTNUNTNU     
DCST1002
DCSG1002
Cybersikkerhet og teamarbeid7,5INFT2001 Informasjonssikkerhetsstyring (7,5 sp)7,5 sp2.9.20@GOR

DCST1003 PROG1001

Grunnleggende programmering7,5INFT1002 Grunnleggende programmering (7,5 sp)7,5 sp 19.8.19 Godkjent av Erik Hjelmås

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
IT2805 Webtekonologi (7,5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5IT1501 Programmeringslab for Informatikk (7,5 sp)7,5@19.8.20 JEGodkjent av Atle Nes
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (7,5 sp)
TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 SP)

3 sp av 7,5 sp
4,5sp av 7,5sp
13.8.19 @LEO

Resten av TIØ4258 og TIØ4250 kan om ønskelig brukes som valgemne i BDIGSEC.

(IØ2000 og ett valgemne er også innpasset av TIØ4250 og TIØ4252).

@GOR

DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp12.2.20 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering (7,5 SP)7,5 sp13.8.19 @LEO
DCST1004Matematikk for informatikk7,5TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)7,5 sp2.9.20@IIGodkjent av faglærer HJR

Valgbare emner 1 + 2 (5 + 5 sp)10REA1131 Grunnleggende Matematikk og statistikk (10 sp)10 sp 12.9.19 Godkjent av GOR (ITBAINFODR)

Valgbart emne
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system (7,5 sp)7,5 sp29.5.2020Godkjent av GOR (BDIGSEC)


UIBUniversitetet i Bergen
STAT101Elementær statistikk  10 Valgbart emne (7,5 sp - i stedet for Statistikk/ITIL)) 7,5 sp 8.1.20 Godkjent av GOR (ITBAINFODR)
   UiOUniversitetet i Oslo
DCST1007Objektorientert programmering7,5IN1000 Introduksjon i objektorientert programmering (10 sp) 7,5 sp 21.8.19 @JE


 USN

Universitetet i Sørøst-Norge
  
 EXP-M1100 Ex.phil - Philosophy and Ecophilosophy 15 EXP03000 Examen philosphicum (7,5 sp) 7,5 sp 20.1.20 Godkjent av GOR
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5

6108N Programmering i Java (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO 


     


     

UiT

Universitetet i Tromsø


  
DCST1003
INFT1002
Grunnleggende programmering7,5INF1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5INF1400 Objektorientert programmering (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO

...