Child pages
  • Dataingeniør Trondheim, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Emner som ikke kan innpasses

Merknad
NTNUIDATT2105Full-stack applikasjonsutvikling7,5 spIT2810 Webutvikling (7,5 sp)Ikke ok. 31.8.22 @GS
IFYT1001Fysikk7,5 spTALM1008/TALM1009 Fysikk/kjemi (10 sp)Mindre enn 50 % overlapper. Ikke ok. Har 5 sp overlapp mot KJ1000 Generell kjemi
IFYT1001Fysikk7,5 spTFY4106 FysikkIkke ok: mangler 50% (blant annet el. mag.) @GS 31.8.22
INGT2300Ingeniørfaglig systememne7,5 spTMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenking (10 sp)For lite overlapp.

IMAT1001

IMAT2021

Matematiske metoder 1

Matematiske metoder 2 for dataingeniør

10 sp

10 sp

DCST1004/BMA1010 Matematikk for informatikk, 7,5 sp

BMA1020 Matematikk for programmering, 7,5 sp

DCST1004/BMA1010 overlapper 50 % mot IMAT2021. Disse emnene kan ikke innpasses for IMAT1001 og IMAT2021. 22.8.22 @AndreyChesnokow
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spIMAT2031 Matematiske metoder 2A (10 sp)@HJR 9.8.20 (Kun 50 % likt, mangler for mye til senere emner i studiet. IMAT2031 kan ikke innpasses for IMAT2021)
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spIMAT2011 Matematiske metoder for elektro og fornybar (10 sp)@HJR 13.9.21 (Kun 50 % likt, mangler for mye til senere emner i studiet. IMAT2011 kan ikke innpasses for IMAT2021)
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spREA2081 Matematikk 2 for elektro og fornybar energi (10 sp) (Gjøvik)@Sverre Smalø 31.8.22 (Kun 50 % likt, mangler for mye diskret matematikk)
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 sp

MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp): 14%
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp): 10%
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp): 17%
MA1202 Lineær algebra med anvendelser (7,5 sp): 0%
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp): 10%

2020.09.03 @HJR

Kun totalt 52 % likt. Innpasses ikke. Må i såfall ta TMA4140 Diskret matematikk i tillegg.

IMAT2150Matematiske metoder 3 for dataingeniører7,5 spMA1102 Grunnkurs i analyse 2
MA1201 Lineær algebra og geometri
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
TMA4105 Matematikk 2

@HJR 3.6.22
Kun totalt 10-15 % overlapp (og det kommer fra MA1202)
TDT4180 Menneske maskin-interaksjon, 7,5 spEmnet overlapper litt med flere emner, men for lite til å erstatte ett helt emne. Emnet overlapper også samlet for mye med andre emner til at det kan brukes som valgemne. @GS 10.8.21
ISTT1003Statistikk7,5 spTALM1005 Statistikk og økonomi, 10 spTALM1005 inneholder 5 sp statistikk og 5 sp økonomi, og dermed for lite til å dekke ISTT1003. @II / PR, 2.9.21
IDATT1005Systemutvikling7,5 sp

TDT4140 Programvareutvikling (7,5 sp)

For store avvik, og MMI-biten mangler helt og den må vi ha mtp kval. for siv-ing-masteren. 5.1.23 GS.
IDATT1002Systemutvikling10 sp

IT1901 Informatikk prosjektarbeid I (7,5 sp)

TDT4140 Programvareutvikling (7,5 sp)

IKKE ok – mangler for mye (interaksjonsdesign, universellutforming, modellering, personvern, brukertesting..) @GS 31.8.22

Valgemne7,5TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering (7,5 sp)Ikke ok - grunnleggende kurs som har et annet fokus @GS 16.1.23.

Valgemne7,5TFE4101 Krets- og digitalteknikkEmnet er for grunnleggende i fagområdet til å kunne brukes som bredde valgemne.

UiOUniversitetet i Oslo


IMAT2021

Matematiske metoder 2 for ingeniører

10 sp- MAT1100 Kalkulus, 10 sp, UiO (2 ledige sp - 8 sp er brukt til IMAT1001)
- MAT1110 Kalkulus og lineæralgebra, 10 sp, UiO (8 ledige sp - 2 er brukt til IMAT1001)
- MAT-INF1100 Modellering og beregninger, 10 sp, UiO
Ingen av emnene fra UiO dekker Diskret matematikk. @HJR 15.9.21
ISTT1003Statistikk7,5 sp

STK1100 Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, 10 sp

STK1100 dekker ikke ISTT1003. Vurdert av faglærer Nikolai Ushakov, 15.9.21


UiSUniversitetet i Stavanger


IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT100 Matematiske metoder 1, 10 sp: 3 %

MAT120 Diskret matematikk, 10 sp: 24 %
MAT110 Lineær algebra, 10 sp: 3 %
MAT 320 Differensialligninger, 10 sp: 7 %
Det mangler logikk, grafer og rekker.

07.09.2020 @HJR
Kun ca 38% av IMAT2021 er dekket gjennom disse emnene. Innpasses ikke.
UiTUniversitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet


IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT1002 Kalkulus 2 (10 sp)
MAT1004 Lineær Algebra (10 sp)
@HJR 3.9.20 Kun første halvpart i IMAT2021 er dekket. Må ta IMAT2021 eller TMA4140 Diskret matematikk.
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spIGR1601 Matematikk 2 (10 sp)@DOK 10.1.23. Godkjennes ikke. Kun ca 35 % overlapp (To tema dekkes: lineær algebra og «følger og rekker». Flervariabel analyse og diskret matematikk dekkes ikke. Diskret matematikk utgjør ca 50% av IMAT2021.

Valgemne7,5 spJUR-0500 Examen facultatum jus faglig variant (10 sp)@GS 2.6.22 For langt utenfor bredden av hva som kan aksepteres.
HVLHøgskulen på Vestlandet


IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT107 Videregående matematikk for maskiningeniører@HJR 2020.10.01 dekker kun 34% av pensum i IMAT2021


GENERELTValgemner
Kjemi- og mikrobioligemner (feks BTA1001 Generell mikrobiologi og HBIOA1004 Generell kjemi ved NTNU) godkjennes ikke som valgemner30.11.22 @GS

...