Child pages
  • Dataingeniør Trondheim, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SPL = Studieprogramleder

EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapperAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar
NTNUNTNU     

TDAT 1003

Datateknikk og operativsystemer10

TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk (høst)

TDT4186 Operativsystemer (vår)

5


5

2019.08.08ithing-plan
TDAT 1007Ingeniørfaglig innføringsemne10INGT1001 Ingeniørfaglig innføringsemne102019.08.08ithing-plan
TDAT 1007Ingeniørfaglig innføringsemne10

INFT1003 Webteknikker og Teamarbeid, Teamarbeid-biten (prosjekt)

6

4

2019.08.08ithing-plan

TDAT 1004
 

TDAT 2002

TDAT 2005

Matematikk 1


Matematikk 2

Algroritmer og datastrukturer

10


10

10

TMA4100 Matematikk 1
TMA4115 Matematikk 3 

TDT4120 Algoritmer og datastrukturer
TMA4140 Diskret matematikk
TMA4215 Numerisk matematikk

5

5

7,5

7,5

5

2019.08.08ithing-plan

TDAT 1001

TDAT1005 

TDAT1006

Programmering grunnkurs

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

10

IT1901 Informatikk prosjekt

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4145 Datamodellering og databaser

TDT4140 Programvareutvikling 

7,5

7,5

7,5

7,5

2019.08.08 ithing-plan

TDAT 2001

 Realfag for dataingeniører 15

TFY4125 - Fysikk


 7

2019.08.08 ithing-plan

TDAT2004

Datakommunikasjon og nettverksprogrammering

 10

TTM4100 Kommunikasjon – tjenester og nett

TDAT2004 Datakommunikasjon og nettverksprogrammering, programmeringsdelen (mappe) siste gang vår 2020

 55

2019.08.08 ithing-plan
TDAT1005Databaser med videregående programmering10

IDATT2103 Databaser (høst)

IDATT2001 Programmering 2 (vår)

5

5

2019.08.15ithing-plan
IFYT1001Fysikk7,5TFY4125 Fysikk
2019.08.15Knut Bjørkli Rolstad er konferert
IMAT1001Matematikk 110

TMA4100 Matematikk 1
TMA4105 Matematikk 2
TMA4110 Matematikk 3


5
2
3

2019.08.20
IMAT1001Matematikk10

TALM1011 Matematikk 1
TALM1007 Matematikk 2

3
7

2019.08.20
ISTT1001Statistikk7,5

TMA4240 Statistikk


ST1101 Statistikk

7,5


7,5

2019.08.20
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniør10

TDAT2002

IMAG2021

IMAA2021

10

10

10TDAT2001

Realfag for dataingeniører

(fys: 7stp, statistikk/sannsynlighetsreg: 5 stp, kjemi: 3 stp)

15

ISTT1001 Statistikk (7,5 stp)

IFYT1001 Fysikk (7,5 stp)


5

7

3

2019.10.04
INGT1001

Ingeniørfaglig innføringsemne

Programmeringsprosjekt


10Studenter som har gjennomført og bestått «Innføringsemnet» (10sp) ved NTNU eller en annen norsk Ingeniørutdanning etter «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning av 4.2.2011 (og nyere oppdateringer) kan gis innpass for «Innføringsemnet» ved NTNU. Studentene må også kunne vise til programmeringskompetanse før innpass gis. Innpass gis av SPL ved den ingeniørutdanning studenten er opptatt.
2019.11.06FUI-sak 69/2019 punkt e)OsloMetOsloMet / HiOA     

TDAT 1004  

Matematikk 110DAFE1000 – Matematikk 1000102019.08.08 
TDAT 1001Programmering grunnkurs 10 DAPE1400 Programmering 102019.08.08 

TDAT1005

TDAT1006

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

DATA1500 Databaser

DATA1600 Programutvikling,

10

10


2019.08.08PU har smidig prosekt,

  


  
UiTUniversitetet i Tromsø


  

  

  

  
UIBUniversitetet i Bergen


  
   


  

  
UIAUniversitetet i Agder


  
TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Kjemi-delen


3

TFL115-G Ingeniørfaglig innføringsemne

Slik UiA underviser Ingeniørfaglig innføringsemne, har de lagt inn kjemi i emnet

3 2019.09.19 

  

  
UiSUniversitetet i Stavanger


  
       
       
       


     
Utenlandsk utdanning

       
       


     

  

     

 

      
       


     


  


  


  
  
  

     
       
       
       


     

  
       


     


  

  


 
       
       


     

  
       
 
            
 
     

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
EmnekodeNavnStp Antall sp godkjentDatoKommentar 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

...