Child pages
  • Dataingeniør Trondheim, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapperAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar
NTNUNTNU
TDAT2005Algoritmer og datastrukturer10IDATT2101 Algoritmer og datastrukturer7,5 sp2019.11.08 ithing-plan (de manglende 2,5 sp må dekkes opp av annet relevant f.eks ekstra valgemne) II og GS.
IDATT2101Algoritmer og datastrukturer7,5TDT4120 Algoritmer og datastrukturer7,5 sp24.08.20 @IIGodkjent av Helge Hafting
IDATT2103Databaser7,5TDT4145 Datamodellering og databasesystemer (7,5 sp)7,5 sp

TDAT1005Databaser med videregående programmering10

IDATT2103 Databaser (høst)

IDATT2001 Programmering 2 (vår)

5 sp

5 sp

2019.08.15ithing-plan

TDAT2004

Datakommunikasjon og nettverksprogrammering

 10

TTM4100 Kommunikasjon – tjenester og nett

TDAT2004 Datakommunikasjon og nettverksprogrammering, programmeringsdelen (mappe) siste gang vår 2020

 55 sp

2019.08.08 ithing-plan

TDAT1003

Datateknikk og operativsystemer10

TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk (høst)

TDT4186 Operativsystemer (vår)

5


5

2019.08.08ithing-plan
IFYT1001Fysikk7,5TALM1008 Fysikk/kjemi, 10 sp
TALM3003 Matematikk/fysikk, 10 sp
5 sp
2,5 sp
@II 30.5.22TALM1008 har 5 sp sp-reduksjon mot IFYT1001 i FS. TALM3003 kan dekke de siste 2,5 sp.
IFYT1001Fysikk7,5TFY4125 Fysikk7.5 sp2019.08.15Knut Bjørkli Rolstad er konferert
IFYT1001Fysikk7,5TFY4120 Fysikk7.5 sp@gs 2022.08.24Knut Bjørkli Rolstad er konferert
IFYT1001Fysikk7,5TFY4115 Fysikk7.5 sp2023.02.08Knut Bjørkli Rolstad har godkjent.
IFYT1001Fysikk7,5

ELE1071 Elektriske kretser (20 sp)

REA2101 Fysikk og kjemi

3.75 sp

3.75 sp

@gs 2022.08.24Knut Bjørkli Rolstad er konferert
IFYT1001 Fysikk 7,5 FY1001 Mekanisk fysikk 7,5 sp 2020.08.13

Knut Bjørkli Rolstad er konferert med kommentar:

Faglige overlappet med IFYT1001 Fysikk ikke er fullstendig, men dette kompenseres av at FY1001 Mekanisk fysikk er et emne med klart høyere faglig nivå. Og de områdene som ikke overlapper vil jeg vurdere som mindre viktige som faglig ballast for en datastudent.

IFYT1001Fysikk7,5BEV2005 Biomekanikk, 7,5 sp7,5 sp2021.11.22 Knut Bjørkli Rolstad

Knut Bjørkli Rolstad: Selv om BEV2005 ikke ser ut til å inneholde elektromagnetisme-delen av IFYT1001, er til gjengjeld mekanikkdelen såpass grundig behandlet at overlappet er vesentlig over 50 %. Så ja: jeg ville gi grønt lys for en slik innpassing

INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10EXPH0300 Exphil (7,5 sp)/ EXPH0001 (7,5 sp)
TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
4 sp av 7,5 sp
6 sp av 7,5 sp
Flere varianter av exphil..
TDAT1007Ingeniørfaglig innføringsemne10INGT1001 Ingeniørfaglig innføringsemne102019.08.08ithing-plan
INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10TKJE1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder10 sp2020.08.07 @GSBIDATA
TDAT1007Ingeniørfaglig innføringsemne10

INFT1003 Webteknikker og Teamarbeid, Teamarbeid-biten (prosjekt)

6

4

2019.08.08ithing-plan
INGT1001

Ingeniørfaglig innføringsemne

Programmeringsprosjekt


10

Studenter som har gjennomført og bestått «Innføringsemnet» (10sp) ved NTNU eller en annen norsk Ingeniørutdanning etter «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning av 4.2.2011 (og nyere oppdateringer) kan gis innpass for «Innføringsemnet» ved NTNU. Studentene må også kunne vise til programmeringskompetanse før innpass gis. Innpass gis av SPL ved den ingeniørutdanning studenten er opptatt.

Innføringsemnet kan innpasses dersom de har tatt annen programmering eller tar programmeringsbiten i INGT1001 på egen hånd.

TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (ITHINGDA) (10 sp)

TELE1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, 10 sp (OK med TELE1004/TELE1005 eller ta prog i INGT1001)


2019.11.06


18.8.21 II/PR

FUI-sak 69/2019 punkt e)
TDAT1007 inneholder programmerings-prosjekt.

INGT2300

Ingeniørfaglig systemtenkning

10

TMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenkning

xxxxxxx Ingeniørfaglig systemtenkning (TDAT3001 osv)

10 sp12.01.22 GS

Konferert med Bjørn Austbø: Etter å ha diskutert det internt og med studieveileder på fakultetet, har vi funnet ut at de som har godkjent en av de tidligere variantene av emnet bør få fritak.

TDAT1004
 

TDAT2002

TDAT2005

Matematikk 1


Matematikk 2

Algoritmer og datastrukturer

10


10

10

TMA4100 Matematikk 1
TMA4115 Matematikk 3 

TDT4120 Algoritmer og datastrukturer
TMA4140 Diskret matematikk
TMA4215 Numerisk matematikk

5

5

7,5

7,5

5

2019.08.08ithing-plan

IMAT1001

IMAT2021

Matematiske metoder 1

Matematiske metoder 2 for dataingeniør

10

10

TALM1003 Matematikk 1, 10 sp

TALM1004 Matematikk 2, 10 sp

10 sp

10 sp

2021.08.10 GS/II

IMAT1001

IMAT2021

Matematiske metoder 1

Matematiske metoder 2 for dataingeniør

10

10

TMA4100 Matematikk 1, 7,5 sp
TMA4115/TMA4110 Matematikk 3, 7,5 sp
TMA4140 Diskret matematikk, 7,5 sp

7,5 sp
7,5 sp
5 sp

2021.08.19 HJR
IMAT1001Matematiske metoder 110

TMA4100 Matematikk 1
TMA4105 Matematikk 2
TMA4110/TMA4115 Matematikk 3


5
2
3

2019.08.20Denne samsvarer ikke med innpassingen i li raden over hvor TMA4105 ikke er med i hele tatt.
IV-fak bruker "TMA4100 (7,5 sp) sammen med TMA4105 (2,5 sp) vil kunne være dekkende for IMAT1001". II, 25.8.22.
IMAT1001Matematiske metoder 110

TALM1011 Matematikk 1
TALM1007 Matematikk 2

3
7

2019.08.20
IMAT1001Matematiske metoder 110REA1141 Matematikk 1 (10 sp)10 sp31.8.22 @SverreSmalø
IMAT1001Matematiske metoder 110TDAT1004 Matematikk 1102020.01.27 @hjrBIDATA.
IMAT1001Matematiske metoder 110

MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp)
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp)
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)

6 av 7,5 sp
2 av 7,5 sp
2 av 7,5 sp
2020.09.03 @HJRBIDATA
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniør10MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp)
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp)
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp)
TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)
1,5 av 7,5 sp
1 av 7,5 sp
1,5 av 7,5 sp
1 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
2020.09.03 @HJRBIDATA
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniør10

TDAT2002

IMAG2021

IMAA2021

10

10

10IMAT1001

IMAT2021

Matematiske metoder 1

Matematiske metoder 2 for dataingeniør

10

10

MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp)
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp)
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp)
TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)
7,5 av 7,5 sp
3 av 7,5 sp
3,5 av 7,5 sp
1 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
2020.09.03 @HJRBIDATA

IMAT1001

IMAT2021

IMAT2150

Matematiske metoder 1

Matematiske metoder 2 for dataingeniør

Matematiske metoder 3 for dataingeniør

10

10

7,5

TMA4100 Matematikk 1 (7,5 sp)
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp)
TMA4110/TMA4115 Matematikk 3 (7,5 sp)
TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)

7,5 sp av 7,5 sp
7,5 sp av 7,5 sp
7,5 sp av 7,5 sp
5 sp
MÅ SJEKKES OPP OM OK - ok i samråd med Grethe sept 2022.Ikke helt i tråd med tidligere innpassinger og VTs innpassing over, men sjekk med Grethe om en slik pakke kan være ok.
IMAT2150Matematiske metoder 3 for dataingeniør7,5TMA4100 Matematikk 1 (7,5 sp)
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp)
TMA4110/TMA4115 Matematikk 3 (7,5 sp)
1 sp av 7,5 sp
2 sp av 7,5 sp
4,5 sp av 7,5 sp
29.8.22 @Vegard Tuset
IDATT2104

Nettverksprogrammering

Kan gis fritak på Datakom-del (3,75 sp), men ikke Nettverksprogrammering.

7,5TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett (7,5 sp)3,75 sp av 7,5 sp2022.01.05
Olav Skundberg og Ole Christian Eidheim

TTM4100 overlapper med Datakom-del i IDATT2104, men ikke Nettverksprogrammering. Datakom-eksamen kan gis fritak på, en mappe på Nettverksprog må tas. II. (Gjelder V22).

IDATT2202Operativsystemer7,5TDT4186 Operativsystemer7,5 sp03.01.22 GSGodkjent av Donn Morrison 03.01.22
IDATT1003Programmering 17,5TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp05.01.23 GS
IDATT1001Programmering 110TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)

6 sp av 10 sp innpasses. Fritak i eksamen i programmering. Må ta:

4 sp datamaskinarkitektur i IDATT1001 må tas (øv + prosjekt)

19.8.20 @GS
18.8.21 II/GS

Deler av IDATT1001 innpasses (6 av 10 sp). Fritak i eksamen programmering - må ta prosjekt i datamaskinarkitektur. Gjelder tom våren 2021.

Fra og med høsten 2021: 100 % eksamen: eksamen må tas, men ved bestått TDT4100 kan man slippe oblig i programmering, men må ta eksamen og oblig i Datamaskinarkitektur.

Høst 2022: Mappevurdering. Hele mappa må tas.

IDATT1001Programmering 110

TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)

TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk, (7,5 sp)

 6 sp av 7,5 sp

 4 sp av 7,5 sp


@GOR 1.9.22

TDT4100 er godkjent fra før (se over), TDT4160 godkjent for datamaskinark. av GOR.
IDATT1001Programmering 110

IELET1002 Datateknikk, 10 sp


02101 Introductory Programming, 5 ECTS, Danmarks Tekniske Universitet
02393 Programming in C++, 5 ECTS, DTU

4 sp av 10 sp innpasses for datamaskinarkitektur.

5 sp av 5 sp for prog-del

1 sp av 5 sp for prog-del
25.8.22 @GSBIDATA
IDATT1001 består av 6 sp programmering + 4 sp datamaskinarkitektur

TDAT1001

TDAT1005 

TDAT1006

Programmering grunnkurs

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

10

IT1901 Informatikk prosjekt

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4145 Datamodellering og databaser

TDT4140 Programvareutvikling 

7,5

7,5

7,5

7,5

2019.08.08 ithing-plan

TDAT2001

 Realfag for dataingeniører 15

TFY4125 - Fysikk


 7

2019.08.08 ithing-plan
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TKJE1002 Generell kjemi 1, 10 sp3 sp godkjennes for kjemidel2020.02.11 @GS ithing-plan
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TMT4115 Generell kjemi, 7,53 sp godkjennes for kjemidel2020.02.13 @AA ithing-plan, godlkent av faglærer Ali Alsam
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TMT4130 Uorganisk kjemi, 7,53 sp godkjennes for kjemidel2020.02.13 @AA ithing-plan, godlkent av faglærer Ali Alsam
TDAT2001

Realfag for dataingeniører

(fys: 7stp, statistikk/sannsynlighetsreg: 5 stp, kjemi: 3 stp)

15

ISTT1001/ISTT1003 Statistikk (7,5 stp)

IFYT1001 Fysikk (7,5 stp)


5

7

3

2019.10.04
ISTT1001/ISTT1003Statistikk7,5

TMA4240 Statistikk

7,5

2019.08.20/14.09.20Godkjent av Thea Bjørnland
ISTT1001/ISTT1003Statistikk7,5ST1101 Statistikk7,52019.08.20/14.09.20Godkjent av Thea Bjørnland
IST1001/ ISTT1003Statistikk7,5TMA4245 Statistikk7,52021.08.19Godkjent av GS (100% sp reduksjon mot TMA4240 som er Godkjent av Thea)
ISTT1003Statistikk7,5BEV1012 Metode og Statistikk7,52021.31.08

Godkjent av Nikolai Ushakov

GS

ISTT1003Statistikk7,5MET1002 Statistikk7,517.8.22 @IIMET1002 har 7,5 sp overlapp mot TMA4240/TMA4245 som er godkjent.
IDATT1002Systemutvikling (må avlegge prosjektet, men fritak i eksamensdelen)10DCST1008 Systemutvikling7,5 sp2020.08.07 @GSFår fritak i eksamen i IDATT1002, men må avlegge prosjektet for å få 10 sp (og pga annet pogrammeringsspråk)
IDATT2106Systemutvikling 2 med smidig prosjekt7,5IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2 (15 sp)7,5 sp av 15 spGS @31.8.22
TDAT2003Systemutvikling 2 med web-applikasjoner15

IDATT2105 Full-stack applikasjonsutvikling
IDATT2106 Systemutvikling 2 med smidig prosjekt

7,5 sp
7,5 sp


2019.11.08ithing-plan
ValgemneIELET2111 Mikrokontrollersystemer7,5

12.5.21 @GSGodkjennes som bredde valgemnene. BIDATA. (Overlapper litt, men ikke nok til å redusere).
Studierettskrav på emnet, student må sjekke selv med faglærer om å få innpass.
ValgemneIIK3100 Etisk hacking og penetrasjonstesting7,5Kan ikke ta både IDATT2503 Sikkerhet i programvare og kryptografi, 7,5 sp, og IIK3100. For mye overlapp.
31.8.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA, men IKKE sammen med IDATT2503.
ValgemneINFT2004 IT Tjenesteforvaltning7,5

26.1.22 @GSGodkjennes som breddeemne (blant valgemnene). BIDATA.
ValgemneINFT2504 Skytjenester som arbeidsflate7,5

29.3.23 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneIØ6055 Entreprenørskap og forretningsutvikling7,5
7,5sp17.11.22 @GSGodkjennes som breddeemne (blant valgemnene). BIDATA.
ValgemneMFEL3010 Medisin for realfag og teknologistudenter7,5

28.4.2021 @GSGodkjennes som breddeemne (blant valgemnene). BIDATA.
ValgemneTDT4117 Informasjonsgjenfinning7,5

30.5.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk7,5

12.5.21 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA. (Overlapper litt, men ikke nok til å redusere)
ValgemneTDT4165 Programmeringsspråk7,5

10.09.21 @GSGodkjennes som valgemnene. BIDATA. (Sjekker opp om det er bredde eller spes,.)
ValgemneTDT4200 Parallelle beregninger7,5

16.8.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTDT4230 Grafikk og visualisering7,5

22.6.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTDT4237 Programvaresikkerhet og personvern7,5Kan ikke ha både TDT4237 og IDATT2503 Sikkerhet i programvare og kryptografi som valgemner.
25.5.23 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA. Ikke sammen med IDATT2503.
ValgemneTDT4240 Programvarearkitektur7,5

28.6.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTDT4258 Maskinnær programmering7,5

7.11.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA. (Godkjent sammen valgemnene INFT2503, IDATT2502, INFT2503)
Valgemne

TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift

7,5

22.6.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTDT4310 Intelligent tekstanalyse og språkforståelse,7,5

26.1.22 @GSGodkjennes som dybde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter7,5

30.4.2021 @GSGodkjennes som breddeemne (blant valgemnene). BIDATA.
ValgemneTIØ4252 Teknologiledelse7,5

22.6.22 @GSGodkjennes som bredde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTLOG2001 Prosjektledelse7,5

24.8.22 @GSGodkjennes som bredde valgemnene. BIDATA.
ValgemneTMM4220 Innovasjon ved Design Thinking7,5

21.5.21 @GSGodkjennes som bredde valgemnene. BIDATA.


HINNHøgskolen i Innlandet
ØKA1026Statistikk for økonomer7,5ISTT1003 Statistikk7,5 sp
Godkjent av Thea Bjørnland 11.5.23. (ISTT1003 har 2,5 sp fagspesifikt BIDATA-prosjekt , men godkjenner ØKA1026 og andre tilsvarende emner uten den fagspesifikke delen likevel)


OsloMetOsloMet / HiOA
TDAT1004  

Matematikk 110DAFE1000 – Matematikk 1000102019.08.08
TDAT1001Programmering grunnkurs 10 DAPE1400 Programmering 102019.08.08

TDAT1005

TDAT1006

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

DATA1500 Databaser

DATA1600 Programutvikling,

10

10


2019.08.08PU har smidig prosekt,


UiTUniversitetet i Tromsø
IMAT1001Matematiske metoder 110MAT1001 Kalkulus 1 (10 sp)
MAT1004 Lineær algebra (10 sp)
5 sp
5 sp
 3.9.20 @HJR
IMAT1001Matematiske metoder 1 10TEK-1507 Matematikk 110 sp@gs 2022.09.28 

Sverre Olaf Smalø er konferert:

TEK-1507 fra UiT er så og si identisk med IMAT1001 ved NTNU,

IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniør10TEK-1516  Matematikk 210 sp@gs 2022.09.28 

Sverre Olaf Smalø er konferert:

TEK-1516fra UiT er så og si identisk med IMAT1001 ved NTNU,

INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10

DTE-2510 Grunnleggende programmering, 10 sp

TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, 5 sp

6sp

IFYT1001Fysikk7,5

TEK-1504 FYSIKK (5 SP)

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk (10 sp)

BYG-2602 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære (10 sp)

2.5 sp

2.5 sp

2.5 sp

@gs 2022.08.24

Knut Bjørkli Rolstad er konferert

– mangler riktig nok elektromagnetisme-delen av IFYT1001, men dette overkompenseres av veldig sterk bakgrunn innen fluidmekanikk og statikk (25 stp totalt, sammen med fysikk)

UIOUniversitetet i Oslo
IDATT1001Programmering 110 spIN1010 Objektorientert programmering (10 sp)

Fritak oblig i programmering. Eksamen i programmering må tas.

Må ta:

4 sp datamaskinarkitektur i IDATT1001 må tas (øv. + prosjekt)

02.09.21 @GS

Fra og med høsten 2021: 100 % eksamen: eksamen må tas, men ved bestått IN1010 kan man slippe oblig i programmering, men må ta eksamen og oblig i Datamaskinarkitektur.

IMAT1001

Matematiske metoder 110 sp

MAT1100 Kalkulus (10 sp)

MAT1110 Kalkulus og Lineær algebra (10 sp)

8 sp

2 sp

 14.09.21 @GS Godkjent av HJR: Minst 70 % fra MAT1100 og ca 20% fra MAT1110. Muligens er de resterende 10% dekket fra MAT1100 under samlebetegnelsen anvendelser av integrasjon.UIAUniversitetet i Agder
IDATT1001Programmering 110 spIS-110 Objektorientert programmering (10 sp)

6 sp av 10 sp innpasses. Fritak i eksamen i programmering. Må ta:

4 sp datamaskinarkitektur i IDATT1001 må tas (øv. + prosjekt)

14.8.20 @GS02.09.21 @GS

Deler av IDATT1001 innpasses (6 av 10 sp). Fritak i eksamen programmering - må ta prosjekt i datamaskinarkitektur.

Fra og med høsten 2021: 100 % eksamen: eksamen må tas, men ved bestått IS-110 kan man slippe oblig i programmering, men må ta eksamen og oblig i Datamaskinarkitektur.

TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Kjemi-delen


3

TFL115-G Ingeniørfaglig innføringsemne

Slik UiA underviser Ingeniørfaglig innføringsemne, har de lagt inn kjemi i emnet

3 2019.09.19
ValgemneIKT211-G Penetration Testing7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
ValgemneIKT219-G Softwaresikkerhet7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
ValgemneDAT200-G Grafisk databehandling7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
ValgemneIKT220-G Reverse Engineering7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
ValgemneIKT213-G Machine Vision7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
ValgemneIKT212-G Programmeringskonsepter7.5 sp

15.03.23 @GS

Godkjennes som valgemnene. BIDATA - Dybde-emne
UiSUniversitetet i Stavanger
IDATT2101Algoritmer og datastrukturer7,5 spDAT200-1 Algoritmer og datastrukturer, 10 sp7,5 sp14.8.20 @BK
IFYT1001Fysikk7,5 spFYS100-1 Fysikk, 10 sp7,5 sp14.8.20 @BK
INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10ING130-1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (10 sp)7,5 sp20.08.20 @GS
IMAT1001Matematiske metoder 110 sp

MAT100 Matematiske metoder 1, 10 sp
MAT110 Lineær algebra, 10 sp

8 sp
2 sp
7.9.20 @HJR
IMAT2150Matematiske metoder 3 for dataingeniør7,5

MAT320 Differensialligninger, 10 sp
MAT110 Lineær algebra, 10 sp (2 sp er allerede innpasset for IMAT1001)
MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs, 10 sp

1 sp
1,5 sp

5 sp
8.9.22 @VegardTuset
ISTT1003Statistikk  7,5 spSTA100-1 Sannsynlighetsregning og statistikk, 10 sp 7,5 sp14.8.20 @BK


 BI BI Trondheim
 TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Statistikk - oppgave (ikke sannsynlighets-delen)

 15 sp


 MET3431 Statistikk (7,5 stp)


2,5

 2020.01.29Vurdert av faglærer Majid Rouhani 
ISTT1001Statistikk 7,5 sp MET 3431 Statistikk7,5 sp  2020.08.20

 Vurdert av faglærer Thea Bjørnland

Emnet er veldig likt det vi har i de 9 første ukene, og som er det virkelig grunnleggende i statistikk. I de siste 4 ukene har vi prosjekter innen et felt som studieprogrammene har ønsket seg.For IST1003 er det statistisk læring og data science.NHHNorges Handelshøgskole
TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Statistikk - oppgave (ikke sannsynlighets-delen)

15 spMET2 Statistikk for økonomer (7,5 stp)


2,5


2020.02.13


Vurdert av faglærer Majid Rouhani
HVLHøgskulen på Vestlandet
IFYT1001Fysikk7,5 sp

MAT151 Vidaregåande matematikk og fysikk for bygg og maskin (10 sp)

MAS112 Dynamikk   (10 sp)

MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon (10 sp)

2,5 sp

2,5 sp

2,5 sp

2020.08.20

Vurdert av Knut Bjørkli Rolstgad (faglærer fysikk)

Dekker IFYT1001 med betydelig margin

IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

MAT100 Grunnleggande matematikk for ingeniørar 

MAT107 Vidaregåande matematikk for maskiningeniørar

9 sp

1 sp

2020.10.01Vurdert av Hans Jakob RivertzDANMARKDanmarks Tekniske Universitet
IDATT1001Programmering 110

IELET1002 Datateknikk, 10 sp


02101 Introductory Programming, 5 ECTS, Danmarks Tekniske Universitet
02393 Programming in C++, 5 ECTS, DTU

4 sp av 10 sp innpasses for datamaskinarkitektur.

5 sp av 5 sp for prog-del

1 sp av 5 sp for prog-del
25.8.22 @GSBIDATA
IDATT1001 består av 6 sp programmering + 4 sp datamaskinarkitektur
IMAT2021IMAT2021 Matematiske metoder 2 for dataingeniør1001017 Discrete Mathematics, 5 ECTS, fra DTU (https://kurser.dtu.dk/course/01017)
IMAT2011 Matematiske metoder 2 for elektro og fornybar, 10 sp
5 av 5 ECTS innpasses
5 av 10 sp innpasses
@HJR og DOK 11.1.2023BIDATASYRIAUniversity of Damascus - Syria
IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

Analysis 1 ca 25% (2,5 sp)
Analysis 2 ca 40% (4 sp)
Differential Equations 1 ca 20% (2 sp)
Linear algebra 1 ca 15% (1,5 sp)

(Emner tatt 2006-2007)

2,5 sp
4 sp
2 sp
1,5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

Analysis 1
Analysis 2
Linear algebra 1
Emner tatt 2012-2013

3 sp
5 sp
2 sp
1,5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT2021

Matematiske metoder 2

10 sp

Analysis 1 ca 20% ( 2 sp)
Analysis 2 ca 10% (1 sp)
Analysis 3 ca 10% (1 sp)
Analysis 4 ca 10% (1 sp)
Algebraic Structures 1 ca 40% (4 sp)
Linear algebra 2 ca 5% (0,5 sp – runder opp til 1 sp)

(Emner tatt 2006-2008)
2 sp
1 sp
1 sp
1 sp
4 sp
1 sp
2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT2021

Matematiske metoder 2

10 sp

Analysis 1
Analysis 2
Analysis 3
General Algebra
(Emner tatt 2012-2013)

2,5 sp
1 sp
1,5 sp
5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz

TDAT1004

TDAT2002

TDAT2005

Matematikk 1

Matematikk 2

Algoritmer og datastrukturer

10 sp

10 sp

10 sp

D1 Mathematical Analysis(1), 4 sp
D2 Linear Algebra, 4  sp
D4 Mathematical analysis (2), 3 sp

D6 Numerical Analysis, 4 sp
D8 Discret mathematics, 5 sp

D7 Algrorithm and Data structure 2,5 sp +
TDT4120 Algoritmer og Datastrukturer, 7,5 sp (NTNU)

(Emner tatt 2009-2011)

4 sp
4 sp
3 sp

4 sp
5 sp

2,5 sp
7,5 sp

2019.09.15@GS

...