Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
tdt4105:ITGK - Matlab - Menytdt4105:
ITGK - Matlab - Meny

OBS:
Det er viktig å merke seg at pensum har endret seg fra tidligere år. Teoriboken var ny i 2013, og pensum i Matlab og Python er utvidet fra tidligere. Det er derfor ikke alle eksamensoppgavene som er relevante for årets eksamen.

...

 

 

Include Page
itgk:Eksamen ITGK
itgk:Eksamen ITGK

...