Child pages
  • Bachelor i Informasjonsbehandling og Bachelor i Digital forretningsutvikling, innpassinger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Emner som ikke kan innpasses

Merknad
NTNUTDT4105
TDT4109
TDT4110
Informasjonsteknologi grunnkurs7,5 spINFT1002 Grunnleggende programmering, 7,5 sp
DCST1002 Grunnleggende programmering, 7,5 sp
IT grunnkurs godkjennes ikke alene for INFT1002/DCST1003 fordi ITGK inneholder 1/3 IKT teori og 2/3 programmering. ITGK inneholder dermed for lite programmering.
PSY1002Kognitiv psykologi7,5 spValgemneDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 7.9.21
PSY1010Psykologiens historie7,5 spValgemneDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 1.2.23
PSY1013Biologisk psykologi7,5 spValgemneDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 1.2.23
MRK1001Markedsføring - grunnkurs7,5 spDIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 spInneholder ingenting om forvaltning av programvareprodukter – som utgjør ca. 1/3 av DIFT2004 (KAS 5.9.22).
MRK1001 kan heller ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye.

MRK1001

TMM4400

Markedsføring - grunnkurs

Produktutvikling

7,5 sp

7,5 sp

DIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 spInneholder ingenting om forvaltning av programvareprodukter (Software Product Management). Mangler i hvertfall 5/12 (ca. 42% eller ca. 3.1 SP ) av DIFT2004 (KAS 5.4.22).

TDT4180Menneske maskin-interaksjon7,5 spDCST1008 Systemutvikling, 7,5 spFor lite overlapp. Bittelitt MMI i DCST1008 i starten, men ikke nok.
TMM4400Produktutvikling, prosjekt7,5 spValgemneOverlapper for mye med DIFT2011 Prosjektledelse- og forretningssystemer og DIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, Kan ikke brukes som valgemne. @16.9.21 LEO
TDT4102Prosedyre- og objektorientert programmering7,5 spINFT1006/DCST1007 Objektorientert produktutviklingFor lite overlapp, kun 2,5 sp i følge OCE jan 2021. TDT4102 kan brukes delvis mot INFT1002/DCST1003 feks sammen med IT grunnkurs.
MET3003Prosjektstyring7,5 spDIFT2011 Prosjektledelse og forretningssystemerMET3003 inneholder ikke forretningssystemer. En kombinasjon med TIØ4282 Digital strategi og forretningsmodeller er heller ikke godt nok. 2.9.22 @LEO
INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10 spEXPHIL, 7,5 spLæringsutbyttene i INGT1001 overlapper ikke tilstrekkelig for innpassing for Exphil. 29.8.22 @Marit Sveø fra Exphil-miljøet.

HiMOLDEIBE151Practical Programming in Python15 spValgemneKan ikke brukes som valgemne da det er for likt INFT1002/DCST1003 Grunnleggende programmering
(men annet programmeringsspråk - Python i stedet for Java Script).

HiØstfoldITF10306
IT13012
Databaser, 10 sp
Grunnleggende IT, 10 sp
10 sp
10 sp
INFT1001/DIFT1002 IT-Introduksjon og databaser19.1.23. TM/TIM. Database-biten er dekkende, men IT intro-biten dekkes ikke. Fra Tore Mallaug og Tor Ivar Melling: "Ser ut som det faget er mere "Datamaskinens Virkemåte", "Web-utvikling" og "vitenskapelig" enn vår IT-intro-del som er mere i retning datakommunikasjon og "drift-orienterte emner"."

CBSCopenhagen Business schoolBA-BHAAO1621U Afsætningsøkonomi, 15 ECTS15 ECTSDIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 sp

Dekker bare ca 30 til 50 prosent av DIFT2004 i følge TAH 25.8.21.
Kan ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye.


BA-BHAAO1591UManagerial Economics15 ECTS
Kan ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye med andre emner.

NHHNorges Handelshøyskole


SOL2/SOL010Markedsføring7,5DIFT2004/INFT2505 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukterEmnet mangler produktutvikling (Stage-gate) og forvaltning av programvareprodukter og kan ikke erstatte DIFT2004/INFT2505 @KAS/TAH 23.9.21. Overlapper for mye til at SOL2/SOL010 kan brukes som valgemne i Digfor. Kan brukes som valgemne i stedet for INFT25050 som valgemne, men kan ikke ha begge. 13.9.21, II.


UiOUniversitetet i OsloECON2500 Investering og finansiering (10 sp)
ECON1210 Mikroøkonomi 1 (10 sp)

10 sp
10 sp
INFT1004 Økonomisk styring og regnskap, 7,5 spECON2500 og ECON1210 dekker mindre enn 50 % av INFT1004 i følge MS 1.9.21

IN1020 Introduksjon til datateknologi10 spValgemneOverlapper for mye. 4.7.22 @LEO (med INFT1001 IT Intro? Kom. II), men overlapper for lite til å innpasse for INFT1001 (mangler vel dbs)

USNUniversitetet Sørøst-Norge


WEB1100NWebutvikling og HCI7,5INFT1003 Webteknologi og teamarbeidWebteknologi-bit er forsåvidt ok, men mangler team-arbeidsbiten. 16.8.22 @AtleOlsø


Moldova Academy of Economic Studies- Philosophy, 5 ECTS

- Economic Doctrines, 4 ECTS


EXPH0350 Examen pilosophicum for naturvitenskap og teknologi, 7,5 spUndervisningsleder i exphil har sett på saken og svarer dette: "Beskrivelsen av læringsutbytte for de to emnene (vedlegg 6) overlapper i liten grad med læringsutbytte for EXPH0350, og gir ikke grunnlag for innpass." 1.9.22.


...