Child pages
 • Obligatory Modeling Assignment 2017

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Bør vi lenke til andre ontologier (f.eks. dbPedia)?
  Ja, gjerne, det heter jo tross alt Linked Data (wink)
 2. Hva slags editor foreslår du at vi bruker?
  Jeg har mest erfaring med Protegé… Den var bra nok sist jeg sjekket. Den er også blant de eldste.
 3. Skal vi levere inn en eller to filer?
  Selv om det ofte er lurt å dele taksonomien og instansene i to filer, så kan dere også godt legge alt i samme fil…
 4. Har dere noen forslag til verktøy som kan brukes, og ikke minst fungerer, til kjøring av SPARQL-queries?
  Ta en titt på Turtle- og SPARQL-presentasjonene igjen... De brukte for eksempel Twinkle.
  SPARQL-tabben i Protege er også bra...
 5. Når vi skal beskrive aspekter ved ontologien vår, er det da “nok” å beskrive hvilke klasser, properties og instanser vi har, og hva de er ment for?
  Ja

 6. The differences and similarities should be among the different classes of interest or subclass of each interest?
  For example, if there are two classes of social activity and cooking, should I compare these two or compare the subclass of each of them within itself and not with the other type of activity? I think if I am modeling the hobbies, then the differences and similarities within a class should be discussed, am I right?
  I think you need do add some properties for all your classes in order to model the similarities and differences. The SPARQL-query for similarity would most probably return two classes of the same superclass, while "the most different interests"-query would probably come from different superclasses, right?
 7. Should we use the open or closed world assumption?
  This post could provide some useful insight: http://semanticweb.com/introduction-to-open-world-assumption-vs-closed-world-assumption_b33688
 8. Protege has OWL as its basis and even if you are choosing Turtle format, it's not having ".ttl" as the file extension, Is it okay or I should go for notepad ?
  Both ".owl" and ".ttl"  extension names are fine... And you can rename the file from owl to ".ttl" after you have saved it anyway, as long as the content is turtle,
 9. På Exercise 1 står det vi skal lage en RDFS ontologi, kan vi bruke OWL (prefix owl: i stedet for rdfs:) i denne ontologien? F.eks owl:differentFrom?