Child pages
 • Christoffer 2017.11.17 - 2018.04

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Møte 2018.03.01

 • Sikter på 14. april.
 • Background, State-of-the-Art
  • Hva er suksessraten til nåværende (regelbaserte, hardkodete) versjon?
   • Hvilken algoritme bruker den?
  • SVM, LR (LogRes) er mye brukt i naturlig samtale.
  • SotA: Hvilke algoritmer og suksessrater eksisterer allerede.
 • Metode

  • Oppsett for sammenligning,

   • TF-IDF, P, R, F-score, P@3

   • Kan systemet oppgi sin egen konfidens?
   • Statistikk/Konfidensintervall.

  • Hvilken algoritme bruker du?
  • Baseline: Hvor god er bot'en ift treff-rate på spørsmål
   • Q er relevant, A er treff/bom.
   • Q er relevant eller ikke, A er korrekt svar eller ikke.
   • Hvor mange Q/A-kategorier finnes?
    • 1500 linjer med potensielle spørsmål.
    • Hvor mange grupper? Hvilken gruppe er størst? Hvor stor prosent utgjør den av totalen.
   • Most frequent - baseline, nåværende system - baseline.
 • 100.000 linjer med spørsmål/svar (bot 60%, bruker 40%), 10-15% gir "kan ikke svare".
 • Skille mellom metodebeskrivelse nå, og resultatmåling i masteroppgaven.

Tentativ plan fremover:

Uke 1:

...