Child pages
 • Christoffer 2017.11.17 - 2018.04

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: plan

Tentativ plan fremover:

Uke 1:

 • Sette opp messenger rammeverk for chatbot

 • Bestemme teknologier som skal brukes

 • Mål:

  • Programmering

   • Fullføre bot-oppsett med nåværende knowledge base

   • Strukturere loggdata for bruk

  • Skrivning

   • Kapittel 2 - beskrive chatbot oppsett

   • Bestemme resterende innhold - teknologier som skal undersøkes

Uke 2:

 • Hovedsakelig arbeid med chatbot og implementasjon av bestemte teknologier

 • Dokumentasjon av metodologi og background underveis

 • Ta utgangspunkt i faglitteratur

 

Uke 3:

 • Ferdigstille utvikling

 • Produsere grafer og tabeller over resultater

 • Skrive ferdig background og metodologi når utvikling er ferdig

  • Fortsette med skriving av dette i uke 4 om ikke ferdig

Uke 4:

 • Oppgaveskriving

  • Fullføre kapitler 1-5 (etter behov)

  • Resultater og konklusjon etter fullført

  • Ferdigstille oppgave

Uke 5:

 • Fullføre kapitler ikke ferdig

 • Lese korrektur - rette feil

 • Fullføre vedlegg og litteratruliste

 • Mulig klar til levering

Uke 6:

 • Korrektur og fullføre ikke ferdige kapitler om nødvendig

 • Levering av oppgave

Referat møte 2018.02.26

 • Mangler nok erfaring til å skrive god background
  • Metode
 • Har så langt bare gjort TDF-IF, etc.
 • Facebook API. La seg inspirere av hvordan DNB sin knowledge-base for facebook-boten virker.
 • Trenger tilbakemelding på planen. Skriver en grov skisse til torsdag.

...