Child pages
 • Obligatory Modeling Assignment 2017

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Bør vi lenke til andre ontologier (f.eks. dbPedia)?
  Ja, gjerne, det heter jo tross alt Linked Data (wink)
 2. Hva slags editor foreslår du at vi bruker?
  Jeg har mest erfaring med Protegé… Den var bra nok sist jeg sjekket. Den er også blant de eldste.
 3. Skal vi levere inn en eller to filer?
  Selv om det ofte er lurt å dele taksonomien og instansene i to filer, så kan dere også godt legge alt i samme fil…
 4. Har dere noen forslag til verktøy som kan brukes, og ikke minst fungerer, til kjøring av SPARQL-queries?
  Ta en titt på Turtle- og SPARQL-presentasjonene igjen... De brukte for eksempel Twinkle.
  SPARQL-tabben i Protege er også bra...
 5. Når vi skal beskrive aspekter ved ontologien vår, er det da “nok” å beskrive hvilke klasser, properties og instanser vi har, og hva de er ment for?
  Ja

 6. The differences and similarities should be among the different classes of interest or subclass of each interest?
  For example, if there are two classes of social activity and cooking, should I compare these two or compare the subclass of each of them within itself and not with the other type of activity? I think if I am modeling the hobbies, then the differences and similarities within a class should be discussed, am I right?
  I think you need do add some properties for all your classes in order to model the similarities and differences. The SPARQL-query for similarity would most probably return two classes of the same superclass, while "the most different interests"-query would probably come from different superclasses, right?
 7. Should we use the open or closed world assumption?
  This post could provide some useful insight: http://semanticweb.com/introduction-to-open-world-assumption-vs-closed-world-assumption_b33688
 8. Protege has OWL as its basis and even if you are choosing Turtle format, it's not having ".ttl" as the file extension, Is it okay or I should go for notepad ?
  Both ".owl" and ".ttl"  extension names are fine... And you can rename the file from owl to ".ttl" after you have saved it anyway, as long as the content is turtle,
 9. På Exercise 1 står det vi skal lage en RDFS ontologi, kan vi bruke OWL (prefix owl: i stedet for rdfs:) i denne ontologien? F.eks owl:differentFrom?
  Ja, det er helt greit å bruke litt fra OWL også... Det står til og med litt om det i pensum (2.1.2 omtrent).
 10. Jeg får ikke til å lenke min ontologi opp mot dbpedia. Jeg har f.eks en interesse "golf" som er en instans av sommeridrett, og ønsker å få lenket den opp til dbpedia, men får ikke til å gjøre dette via object propertyies til http://dbpedia.org/page/Golf. Har dere noen tips?
  Har du prøvd forslagene i 12-14 fra 2016 under?

More Q & A:

...

 1. https://www.w3.org/TR/owl2-primer/. Rull ned til rett før "kap. 2 What is OWL 2". Der kan du velge hvilke syntaks som vises på alle eksemplene på siden.

...

 1. Not when it says explicitly that RDF(S) should be used.

...

 1. Just answer all the questions/tasks one by one, and add your models etc. as an Appendix. We don't have any example essay to copy from, but on the other hand we don't expect it to look like a standard research paper either. Find your own style.

...

 1. I recommend Protege. You can find the SPARQL-query tab on "Window -> Tabs -> SPARQL Query"

...

 1. Then your SPARQL-query should return 0 and an empty list, until two artists that sing the same song are added.

...

 1. I found a straightforward explanation on StackOverflow: http://stackoverflow.com/questions/1740341/what-is-the-difference-between-rdf-and-owl
 2. Rephrase: Create the ontology from scratch (in OWL DL), then ...

...

 1. I think it's OK, but I also think it's more interesting with slightly less generic names.

...

 1. I think you can do both, but if the file is very big, it's better to just keep it as a separate attachment (or zip them together).

...

 1. I was thinking about OWL 2 DL.

...

Hvordan tenker du/dere at eksamen i morgen blir lagt opp? Det er meningen av vi skal presentere essayet vi har skrevet?

Får vi ha med hjelpemidler? Type notater eller selve essayet? Burde man lage en presentasjon?

 1. Det blir en presentasjon av essayet deres.
 2. Vi ønsker at alle tar med en utskrift av essayet sitt, men forventer ikke noen annen presentasjon enn muntlig og whiteboard.

...

 1. Workaround: Use Apache Jena Fuseki to run SPARQL queries. Only need to upload the data set files (.rdf / .ttl) to a local server. Explained in this video https://www.youtube.com/watch?v=JZp70uFsZS0 .

...

 1. We are allowed to post process the result from SPARQL queries to find the most similar. E.g. we run multiple SPARQL queries and use the result from these to rank the most similar
 2. We only use one SPARQL query, and from this one query we find the most similar
  Answer: The goal is b - One SPARQL query

...

 1. Use a sparql SERVICE statement to access the dbpedia endpoint (<http://dbpedia.org/sparql>).
 2. https://www.youtube.com/watch?v=12YebZvhf-w&t=40s This approach worked for me: Select  { where { service  <http://DBpedia....>{ select {where {  statements

...