Child pages
  • Feilsøking Prosjekt 6

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Pass på at du bare lager en instans av hvert objekt som kontrollerer en komponent. For eksempel: Hvis du lager to Motors objekter i to forskjellige filer vil bare den som blir instansiert sist ha styring over hjulene. Dette betyr at du må kun lage bruke et Motors objekt (om gangen) og heller sende det til andre moduler i deres init slik at samme Motors objekt brukes i alle filer.
  • Prøv de forskjellige eksemplene i robodemo.py, de skal til sammen bruke alle sensorene, hvis de fungerer korrekt er det ikke en fysisk feil med noen av sensorene.
  • Pass på at den har nok batteri. Be stud.ass. om batterier.
  • Kontakt en stud.ass. om ingen av punktene over løser problemet. Det er godt mulig det er en fysisk feil med en av sensorene og du vil få en ny sensor å koble til.

...