Child pages
 • 2017.05.05

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Fra sist...

Andreas og Magnus:

...

 • Tenk på mulighet for korrekturlesing for hverandre.

 • Rune trenger minst 2 uker for å kunne gi tilbakemelding i tide.

Truls og Lars:

 • Input fra Kerstin på teknisk vurdering av forskningsspørsmål. 
  • Gjør også en offline test. Relevans ved fintuning av modellen (sim-meassures vs. ikke sim-meas).
 • Finpusset nettside for online-brukere.
 • Ferdig til å sende ut questionaire?
  • 7 alternativer? 5 ligner mer på SUS
  • Hva slags RQ skal besvares vha denne?

Audun:

 • Liten fremgang siden sist.
 • Undersøker mulighetene for å utvikle et nytt likhetsmål.
  • Hva slags tilnærming? NLP?
  • Rune tipser om at nevrale nettverk er populært under SemEval for tiden.
 • Til neste gang:
  • Flere kilder
  • Sjekke ut false positives

...

 • Fokus på skriving
 • Alle undersøkelser ferdig. 40.

Audun:

 • Sjekke ut false positives / negatives
 • Novel: Vurdere raskere algoritmer vs. "bedre algoritmer". Viktig ved "re-indeksering on the fly" etc.

 

Satser på nytt tilbakemeldingsmøte 12/5-17