Child pages
 • 2017.04.24

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Input fra Kerstin på teknisk vurdering av forskningsspørsmål. 
  • Gjør også en offline test. Relevans ved fintuning av modellen (sim-meassures vs. ikke sim-meas).
 • Finpusset nettside for online-brukere.
 • Ferdig til å sende ut questionaire?
  • Har jobbet mest med rapport.
  • Kjørt spørreundersøkelse, 85 svar.
  • Spørsmål: Hvordan behandle sensitiv data? Er prosjektet meldepliktig?
  • Er metoden grei? La oss spørre Kerstin!
  • Kommentar fra Rune: Tenk over hvilken tid man skriver rapporten i (noe er skrevet i fortid).
  • Planen videre:
   • Modellere CBR-delen etter svarene fra spørreundersøkelsen.
   • Kanskje teste på veiledere?

  Terje Rydland har prøvd ut system, fant mange feil, noen er rettet nå.

  ...

   • 7 alternativer? 5 ligner mer på SUS
   • Hva slags RQ skal besvares vha denne?

  Audun:

  • Liten fremgang siden sist.
  • Undersøker mulighetene for å utvikle et nytt likhetsmål.
   • Hva slags tilnærming? NLP?
   • Rune tipser om at nevrale nettverk er populært under SemEval for tiden.
  • Til neste gang:
   • Flere kilder
   • Sjekke ut false positives

  ...