Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ITGK - Matlab - Meny
ITGK - Matlab - Meny

Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.
Oppgaver under Sammensatt  er generelle repetisjonsoppgaver som ikke nødvendig vis introduserer nytt pensum, men krever en forståelse på det man har lært hittil.

Content by Label
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om teori
labelsteori

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om variabler
labelsvariabler

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om funksjoner
labelsfunksjoner

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om betingelser
labelsbetingelser

 

Content by Label
titleSmå repetisjonsoppgaver
labelsrepetisjon

 

 

 

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om switcher
labelsswitch

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om lister
labelslister

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om løkker
labelsløkker

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om strenger
labelsstrenger

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om cellarrays
labelscellarray

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om strukt
labelsstrukt

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om filbehandling
labelsfilbehandling

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleSammensatte oppgaver
labelsalgoritmer

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver med rekursjon
labelsrekursjon

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver fprintf, modulo, plot, char
labelsfprintf, modulo, plot, char

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab. For ekstratrening, se også kollokvieoppgavene.