Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Mathdisplay
f(n) = \begin{cases}
        1			& n <= 1	\\
        n(n-1)!		& \text{ellers}\\
      \end{cases}

 

d)

Lag funksjonen des2bin(descimal) som tar inn et positivt heltall (eller 0) og returnerer den binære representasjonen av tallet som en tekststreng. Funksjonen skal være rekursiv, og for hvert rekursive kall skal funksjonen finne det binære sifferet lengst til høyre i resultatet. Funksjonen kan implementeres etter følgende rekursjonsskjema:

...