Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Læringsmål:

  • fprintf
  • Funksjoner

Pensum:

  • Kap 3.3.2
  • Kap 3.7

Du har hittil brutt kalenderen ned i mindre funksjoner. Nå skal de settes sammen og en kalender skal vises. 
disp() er for enkel, derfor må fprintf() benyttes.  Se fprintf for bruk. 

Å vise matrisedelene av kalenderen bør være en egen funksjon.

a) Lag funksjonen printDays. Den skal ta inn matrisen som funksjonen i oppgave 3 lager som parameter, og skrive ut datoene som vist i toppen av øvingen. Denne funksjonen skal ikke returnere noen verdi. Funksjonshodet kan dermed se slik ut:

Code Block
languagenone
function printDays ( days )
 
end

b) Lag funksjonen printCalendar. Parameterene er år og månedsnummer. Den benytter seg av getMonthName og getCalendar. Viser så de to første linjene av kalenderen før den kaller på printDays. Den skal ikke returnere noe, bare vise utskrift. 

 

Metadata list
orientationhorizontal
|| Sidetype | oppgaver|
|| Ferdig | 70 |
|| Undersider, revidert | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}100{metadata-matches} |
|| Undersider, til revisjon | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}95{metadata-matches} |