Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Include Page
ITGK - Matlab - Meny
ITGK - Matlab - Meny

Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.
Oppgaver under Sammensatt  er generelle repetisjonsoppgaver som ikke nødvendig vis introduserer nytt pensum, men krever en forståelse på det man har lært hittil.

Vi har også sider med kollokvie- og eksamensoppgaver:

Content by Label
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om teori
labelsteori
cqllabel = "teori"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om variabler
labelsvariabler
cqllabel = "variabler" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om funksjoner
labelsfunksjoner
cqllabel = "funksjoner" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om betingelser
labelsbetingelser
cqllabel = "betingelser" and space = "tdt4105"

Content by Label
titleSmå repetisjonsoppgaver
labelsrepetisjon
cqllabel = "repetisjon"

 

 

 

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om switcher
labelsswitch
cqllabel = "switch" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om lister
labelslister
cqllabel = "lister" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sortcreation
showSpacefalse
titleOppgaver om løkker
labelsløkker
cqllabel = "løkker" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om strenger
labelsstrenger
cqllabel = "strenger" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om cellarrays
labelscellarray
cqllabel = "cellarray" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om strukt
labelsstrukt
cqllabel = "strukt" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver om filbehandling
labelsfilbehandling
cqllabel = "filbehandling" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleSammensatte oppgaver
labelsalgoritmer
cqllabel = "algoritmer" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver med rekursjon
labelsrekursjon
cqllabel = "rekursjon" and space = "tdt4105"

Content by Label
showLabelsfalse
spacestdt4105
sorttitle
showSpacefalse
titleOppgaver fprintf, modulo, plot, char
labelsfprintf, modulo, plot, char
cqllabel in ("modulo","char","fprintf","plot") and space = "tdt4105"

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab. For ekstratrening, se også kollokvieoppgavene.