Child pages
  • konstruksjon

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


sofistic

Pointsketch er et svært enkelt program å bruke for å teste ut krefter som verker på eit bygg.

...