Child pages
 • Web-hotell

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tilbake til tjenestekatalog

Excerpt

Beskrivelse av tjenesten plattform for å kjøre PHP-applikasjoner

0. Innhold

Table of Contents

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Web-hotell er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Web-hotell

Tjenesten gir tilgang til kjøre PHP-applikasjoner på NTNU-IT sitt web-miljø.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten Web-hotell består av følgende elementer.

Tilgang til Web-hotell

I denne deltjenesten inngår tilgang til å kjøre en applikasjon på NTNU-IT sitt PHP web-cluster. I grunnoppsettet blir applikasjonen installert
med en felles bruker for alle applikasjonene.

Overvåking og drift

Alle tjenester som driftes av NTNU IT overvåkes. Når overvåkningssystemet ikke får kontakt med tjenesten, går en alarm til vakttjenesten.
Vakttjenesten tar de nødvendige steg for å få tjenesten operativ igjen så fort som mulig.

Vedlikehold vil bli varslet 7 dager på forhånd.

NTNU IT forbeholder seg retten til å utføre vedlikehold med svært kort varsel dersom sikkerhetsmessige årsaker tilsier at dette er nødvendig.

Planlagt vedlikehold vil ikke bli utført i kjernearbeidstiden.

Sikkerhetskopiering

NTNU IT sørger for at det blir tatt sikkerhetskopi av data.

Installasjon av applikasjonen

På grunn av at kompleksiteten på installasjonen er ulik estimeres installasjonen i hvert enkelt tilfelle.

Tilgang til MySql-database

For applikasjoner som har behov for en database får man opprette en database på en av NTNU IT sine MySQL-tjenere.

Tilgang til å kjøre med egen bruker

Hvis applikasjonen av sikkerhetsmessige eller andre grunner skal kjøres som en egen bruker på PHP-clusteret så er dette mulig med
denne opsjonen. Hvis man skal kjøre HTTPS er denne opsjonen et krav.

4. Begrensninger i tjenesten

NTNU IT tar ikke ansvar for drift, forvaltning eller vedlikehold av de applikasjoner som legges inn på web-hotellet.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og ikke
  planlagt.
 • Kunden er selv ansvarlig for ustabilitet/feil som kommer som en følge av endringer Kunden selv har gjort. Tid som NTNU IT
  bruker på å rette feil/ustabilitet i forbindelse med slike endringer kan bli fakturert.
 • Kunden er ansvarlig for administrasjon av applikasjonen, herunder tilgang til applikasjonen.
 • Kunden er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av applikasjonen.
 • Kunden må varsle NTNU IT før oppgraderinger, dette på grunn av at oppgraderinger kan påvirke stabiliteten til tjenesten.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider.

7. Prising

Tjenesten har to priskomponenter.

Oppstartskostnad og årlig driftskostnad. Oppstartskostnad er i henhold til estimat.

Opsjonene har en årlig driftskostnad

Bistand prises etter medgått tid til gjeldende timepris.