Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rekursive funksjoner er som Inception: Det tar tid før man forstår hva som skjer. Det kan være lurt a skisser hva som skjer ved en forenkling av hver problemstilling med en rekursjonsdybde på 4. Begynn gjerne ved det innerste funksjonskallet og jobb deg utover.


a)

Fibonaccitallene er definert som følger:

...

For eksempel er f3 = f1 + f2 = 1 + 1 = 2. Dermed blir begynnelsen av rekken slik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Lag den rekursive funksjonen fibonacci som tar tallet n som parameter og returnerer det n-te elementet i fibonacci-følgen.

 

 

b)

Skriv om funksjonen i a) slik at den returnerer en liste over de n første fibonaccitallene. Lag funksjonen fibStore, som bruker funksjonen forklart tidligere, og lagrer fibonacci-følgen i en fil med ett tall per linje.

...

Code Block
languagenone
des2bin (0) 	% '0'
des2bin (1) 	% '1'
des2bin (2) 	% '10'
des2bin (127) 	% '1111111 '

 

 

e)

Lag funksjonen towerOfHanoi(n, source, dest, temp). Funksjonen skal skrive ut løsningen på Tower of Hanoi problemet. Se wikipedia for denisjon av problemet. Eksempelutskrift for towerOfHanoi(3, 1, 3, 2) er:

...