Child pages
  • Eksamensoppgaver i elektromagnetisme

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Eksamensoppgave vår 2018 lagt til

Oppgaver Trude Støren faglærer:

Vår 2018  Løsning

Oppgaver Johannes Skaar faglærer:

Sommer 2017 Løsning
Vår 2017 Løsning
Sommer 2016 Løsning
Vår 2016 Løsning
Sommer 2015 Løsning

Vår 2015 Løsning

Sommer 2014 Løsning

Vår 2014 Løsning

Sommer 2013 Løsning

Vår 2013 Løsning

Sommer 2012 Løsning

Vår 2012 Løsning

Sommer 2011 Løsning I oppgavene 3c og 3d burde det vært presisert hvor den tilsvarende negative ladningen befinner seg. I 3c er det antatt symmetri om planet, slik at det er et plan med flateladning -σ/2 både under og over den opprinnelige flateladningen, uendelig langt unna. I 3d er det antatt at den ekstra flateladningen -σ befinner seg under det ledende planet.

...