Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

     l) En gang for lenge siden stod det bare romnavn på dørene i p15. En forvirret student hadde kun fått tilsendt romnummer av sin studass, og ville gjerne ha godkjent øving 3, men visste ikke hvor hun skulle gå.      

Hjelp studenten ved å lage en funksjon, num2name(number), som tar inn et romnummer og returnerer romnavnet. Dersom det skrives inn et ugyldig romnummer skal det returneres en høyst valgfri feilmelding. Oppgaven               Oppgaven SKAL utføres med switch. På p15 finnes rommene: 424 Vembi, 421 Rall, 414 Gorg og 411 Rill.

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> num2name(424)
ans =
Vembi
>> num2name(100)
Error using num2name (line 11)
Din stud.ass har prøvd å lede deg på ville veier. Kontakt Und.Asseneassene umiddelbart for å bli reddet.!

 

    ll) Hvorfor er SWITCH et mye bedre alternativ til denne oppgaven enn IF/ELSE/ELSEIF?

...