Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Læringsmål:

 • Rekursjon
 • Betingelser
 • Filbehandling

Pensum:

 • Kap 3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value
 • 4.1 - The if statement
 • 4.2 - The if-else statement
 • 4.3 - Nested if-else statements
 • 5.1 - The for loop
 • 9.1 - Lower-Level File I/O Functions 
 • 10.5 - Recursive Functions

Rekursive funksjoner er som Inception: Det tar tid før man forstår hva som skjer. Det kan være lurt a skisser hva som skjer ved en forenkling av hver problemstilling med en rekursjonsdybde på 4. Begynn gjerne ved det innerste funksjonskallet og jobb deg utover.

...