Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Læringsmål:

  •  Kap løkker PLACEHOLDERfprintf 
  • Funksjoner

Pensum:

  • Kap 3.3.2
  • Kap 3.7

Du har hittil brutt kalenderen ned i mindre funksjoner. Nå skal de settes sammen og en kalender skal vises. 
disp() er for enkel, derfor må fprintf() benyttes.  Se fprintf for bruk. 

...