Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Taben "Maskinvare" har linja "Standard Serial over Bluetooth link" som inneholder navnet på porten: 

Tilkobling fra kode, bruk AppReplacer

Etter paring på mac er det litt enklere å koble til enn på Windows, da enheten får navn etter hva den faktisk heter. Standard for dere er PLabXX (XX er her gruppenummer). Vi har lagd kode som dere kan bare klippe ut og lime inn som skal lete etter den første enheten som er paret som starter med PLab, og velge denne.

...