Child pages
 • Læringsportalen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

<Om tjenesten>

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede (mulig, men ikke som standard)
 • besøkende (mulig, men ikke som standard)

Fordeler og hovedegenskaper

Læringsportalen er NTNUs hovedsystem for støtte til internopplæring.

Hovedegenskaper

 • Kurskatalog med oversikt over tilgjengelige ekurs, opplæringsvideoer, kursarrangement og andre arrangementer.
 • Påmelding til kurs og arrangementer
 • Ventelistefunksjoner for kursarrangør
 • Automatisk utsending av eposter med ical-funksjonalitet til påmeldte og ventelisteinnmeldte
 • Starte, fortsette og fullføre ekurs og opplæringsvideoer.
 • Kurshistorikk for kursdeltaker
 • Rapportdata fra gjennomført opplæring
 • Publiseringsfunksjoner for kursadministrator og eLæringsadministrator

 

Krav

Læringsportalen er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU via FEIDE pålogging. Det er mulig å legge til
gjestetilganger for andre. Gjestetilganger blir permanente tilganger med mindre de aktivt fjernes igjen. Læringsportalen
er bygd i NTNUs Microsoft Office 365 tenant og et tilknyttet lokalt miljø på webserver. I henhold til ROS-analysen for
Office 365 betyr det at ekurs, videoer, kursbeskrivelser og annet innhold i Læringsportalen IKKE skal innholde
opplysninger som er FORTROLIGE eller STRENGT FORTROLIGE. Læringsportalen kan altså innholde opplysninger av
kategoriene ÅPEN og INTERN.

For å logge på kreves en gyldig brukernavn@ntnu.no-adresse som gir tilgang til brukerens konto i NTNUs Microsoft Office 365-tenant.

Påloggingen via FEIDE benytter cookies med tidbegrenset gyldighet. Det betyr at selv om brukeren er pålogget en annen FEIDE-autentisert tjeneste, som f.eks. Innsida, kan brukeren likevel bli bedt om å logge på sin NTNU Microsoft-konto.

SCORM-format: 1.2 eller nyere

Hvordan komme i gang?

<beskrivelse>

 

Delta på kurs: Alle ansatte og alle studenter har tilgang som kursdeltakere. Se nærmere om påloggingskrav i avsnittet over.

Publisere og administrere kurs og arrangement: Dette krever tilordnet rolletilgang som «kursadministrator». Tilordning av rolle utføres av NTNU IT, etter henvendelse via Orakeltjenesten. NTNU IT ber om godkjenning hos opplæringskoordinator (Personalavdelingen)

Publisere og administrere ekurs: Dette krever tilordnet rolletilgang som «eLæringsadministrator». NTNU IT har denne rollen, og tester, publiserer og administrerer ekurs i samarbeid med opplæringskoordinator og kursforfatter/kursansvarlig.

Lage ekurs: Ekurs forutsetter at kurset blir bygget i SCORM-format (Sharable Content Object Reference Model). Det krever spesialisert dataprogramvare for å bygge elæringsinnhold i SCORM-format. Dataprogramvare for å bygge ekurs er ikke en del av Læringsportalen

Programtillegget Office Mix til Microsoft Office PowerPoint åpner for muligheten til å bygge SCORM-formatterte ekurs, men da uten mulighet til å bygge inn interaktivitet (eks. quiz) som en del av mix'en. Mix'en uten interaktive funksjoner kan eksporteres til SCORM-format og installeres som et ekurs i Læringsportalen. Et ekurs basert på Mix eksportert til SCORM, fungerer for alle praktiske formål som en video.

Programmet Adobe Captivate er et «fullblods» forfatterverktøy for å lage elæringsinnhold i SCORM-format. Adobe Captivate krever lisens som kan kjøpes via leverandøravtale som NTNU IT har inngått.

 

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column

 

...