Child pages
 • Læringsportalen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

<Om tjenesten>

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede (mulig, men ikke som standard)
 • besøkende (mulig, men ikke som standard)

Fordeler og hovedegenskaper

Læringsportalen er fra 17.12.2015 NTNUs hovedsystem for støtte til internopplæring.

Hovedegenskaper

Læringsportalen består av en kurskatalog
 • Kurskatalog med oversikt over tilgjengelige ekurs, opplæringsvideoer, kursarrangement og andre arrangementer.
I Læringsportalen skal alle ansatte og studenter finne oversikten over tilbudet om internopplæring ved NTNU. Videre skal studenter og ansatte kunne melde seg på kurs og arrangementer, og starte
 • Påmelding til kurs og arrangementer
 • Ventelistefunksjoner for kursarrangør
 • Automatisk utsending av eposter med ical-funksjonalitet til påmeldte og ventelisteinnmeldte
 • Starte, fortsette og fullføre ekurs og opplæringsvideoer.

Kurskatalogen i læringsportalen gir brukerne muligheter til å søke, filtrere og navigere i innholdet i kurskatalogen og i egen kurshistorikk.

Læringsportalen gir muligheter til å registrere data om gjennomføringen av opplæringen. Kursdeltakeren vil kunne få en oversikt over gjennomført opplæring. Kursarrangør kan hvis ønskelig sette opptil flere krav til kvalifisering f.eks. i testprestasjoner eller gjennomføring for å oppnå ulike statuser for gjennomføringen. NTNU kan få bedre styringsdata for kompetanseutvikling

Ekurs betyr at opplæringen er tilgjengelig digitalt. Kursdeltakerne får anledning til å delta i opplæringen når og hvor det måtte passe, og med bruk av hvilken enhet (pc, tablet, smarttelefon) som kursdeltakeren har tilgjengelig. Kursdeltakeren kan repetere kurset så mange ganger vedkommende ønsker. Ekurs åpner for andre måter å gjennomføre undervisningen på enn hvis klasserom eller annen fysisk samling er eneste alternativet. Ekurs er et økonomisk attraktivt alternativ til å gjennomføre klasseromsundervisning repeterende eller parallellt flere steder i organisasjonen. Ekurs kan brukes i kombinasjon med f.eks. klasseromskurs, f.eks. som en del av forberedelser til klasseromskurset, og/eller en del av oppfølgingen. Ekurs gir mulighet for testing som en del av gjennomføringen og testresultatene kan igjen knyttes direkte til f.eks. sertifisering eller krav om gjernnomført opplæring for adgang osv. Ved bruk av mer avanserte ekursforfatterverktøy er det mulig å lage relativt kompliserte "skoler" inndelt i delemner og delkvalifiseringskrav osv.

Roller

Kursadministratorer kan publisere og endre kursbeskrivelser og arrangementsdata, samt administrere kurspåmelding,ventelistefunksjon og kommunikasjon med deltakerne.

eLæringsadministrator kan publisere og endre kursbeskrivelser og ekurspakker, samt administrere status for gjennomføringen av ekurs.

 • Kurshistorikk for kursdeltaker
 • Rapportdata fra gjennomført opplæring
 • Publiseringsfunksjoner for kursadministrator og eLæringsadministrator

 

Krav

Læringsportalen er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU via FEIDE pålogging. Det er mulig å legge til gjestetilganger for andre. Gjestetilganger blir permanente tilganger med mindre de aktivt fjernes igjen. Læringsportalen er bygd i NTNUs Microsoft Office 365 tenant og et tilknyttet lokalt miljø på webserver. I henhold til ROS-analysen for Office 365 betyr det at ekurs, videoer, kursbeskrivelser og annet innhold i Læringsportalen IKKE skal innholde opplysninger som er FORTROLIGE eller STRENGT FORTROLIGE. Læringsportalen kan altså innholde opplysninger av kategoriene ÅPEN og INTERN.

Hvordan komme i gang?

<beskrivelse>

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column

 

...